Endrede funksjoner 13.10.2 - Teknisk

Database-autentisering

Standard påloggingstype for databaseinnstillinger
For å sikre at de anbefalte databaseinnstillingene benyttes, har standard Påloggingstype for databaseforbindelsen blitt endret i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinjen. Standard Påloggingstype er nå SQL Server autentisering, og passordet er alltid kryptert. Tidligere var dette valgfritt.
På installasjoner hvor Windows autentisering var tidligere valgt som Påloggingstype, vil installasjonsprogrammet vise en advarsel under oppgradering, og det anbefales på det sterkeste å endre dette til SQL Server autentisering.
På installasjoner hvor SQL Server autentisering allerede brukes, men passordet ikke er kryptert, vil oppgraderingsprosessen nå automatisk kryptere dette.
SQL Server autentisering krever et brukernavn for å koble til databaseserveren. Vi anbefaler å ikke bruke 'sa'-brukeren. Opprett en ny innlogging på SQL Server for dette formålet.
Merk: 'SQL Server autentisering' må være aktivert på SQL Server for å kunne bruke denne påloggingstypen.
Ny funksjonalitet i VBPL-installasjonsprogrammet - Konfigurer databaseinnstillinger
Et nytt valg for Konfigurer databaseinnstillinger for allerede installerte produkter har blitt lagt til i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinjen. Dette valget skal benyttes når passordet har blitt endret på SQL-brukeren. Installasjonsprogrammet vil deretter oppdatere passordet fra alle produkter i VBPL-installasjonen.
Et nytt avkrysningsfelt Oppdater firmaets Database-URI i VUD for Visma Reporting er tilgjengelig for dette nye valget. Ved å markere dette avkrysningsfeltet, vil Database-URI i VUD bli oppdatert for alle bedrifter. Database-URI i VUD benyttes av Visma Reporting. Avkrysningsfeltet er som standard ikke markert, fordi Database-URI kan ha blitt tilpasset av en administrator.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.