Forbedringer 13.10.1 - Teknisk

Dokumentviser

Dokumentviser og Adobe Acrobat Reader
Åpning av PDF-dokumenter med behandlingsvalget Dokumentviser ga i noen tilfeller etterfølgende SQL-feilmeldinger. Dette kunne inntreffe i miljøer med Adobe Acrobat Reader installert. Dette er nå løst.

Visma Business Services

VBS bruker maksimal CPU
I scenarier hvor VBS ble kalt av flere tråder samtidig kunne det skje at VBS brukte 100% av CPU, og sluttet å svare. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.