Forbedringer 13.10.1 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Feilmelding ved kjøring av "Sjekk for AutoInvoice oppføring"
Ved kjøring av behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring i tabellen Aktør fikk man en feilmelding hvis en eller flere av de valgte radene hadde et organisasjonsnr. som ikke ble funnet i Visma.net AutoInvoice. Dette er nå løst.
Avg.kode på tekstlinje
Siden alle linjer i elektroniske fakturaer krever at avg.informasjonen er gyldig, kunne det være situasjoner hvor tekstlinjer uten produktinformasjon hadde motstridende avg.koder og satser. Disse håndteres nå korrekt.
Korrekt avgiftsopplysn. for leverandør på faktura
I elektroniske fakturaer har nå alle leverandører korrekt avgiftsopplysninger fra tabellen Bedriftsopplysninger i "PartyTaxScheme"-delen i XML-filen.
Manglende produktnavn fra faktura
Formatreglene for PEPPOL BIS 3.0 krever at alle fakturalinjer innholder navn/beskrivelse. Pga. dette vil ikke ordrelinjer med et antall, men uten navn eller beløp, bli inkludert i XML-filen for fakturaen. Ordrelinjer som har antall og beløp men ikke navn, vil bli inkludert i fakturaens XML-fil, men kan feile i validering under levering.

Ordre

Avviksprodukt transaksjonsdato
Feltet Trans.dato i tabellen Produkttransaksjon opprettet for fastpris avviksprodukter hentes nå fra feltet Fakturadato.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.