Forbedringer 13.10.1 - Generelt

Visma Business Jobbplanlegger

"Alle rader én etter én" på rapporter
Valget 1 - Alle rader én etter én under feltet Rader å behandle i tabellen Jobb virker nå også når Jobbtype = 2 - Rapport.
Nye behandlingsvalg tilgjengelige for VBS
13 ekstra behandlingsvalg har blitt eksponert for bruk av VBS, og dermed forberedt for bruk av Jobbplanleggeren.
Tabell 1. Liste over behandlingsvalg
Tabell SQL-navn Behandlingsnavn
Aktør Actor Regenerer kunde- og leverandørsaldoer
Driftsmiddel Prop Aktiver driftsmiddel
Driftsmiddel Prop Regenerer driftsmiddelsaldoer
Driftsmiddeltransaksjon PropTr Valutakorreksjon
Bedriftsopplysninger FrmData Regenerer regnskapssaldoer
Valuta korreksjons data CurCData Oppdaterer valutakorreksjon
Kundetransaksjon CustTr Valutakorreksjon
Hovedbokskonto Ac Regenerer hovedbokssaldoer
Hovedbokstransaksjon AcTr Valutakorreksjon
Ordre Ord Nullstill
Bestillingsforslag PurcS Generer innkjøps- / prod. ordre
Bestillingsforslagslinje PurcSLn Generer innkjøps- / prod. ordre
Leverandørtransaksjon SupTr Valutakorreksjon
Merke jobber som har sluttet å virke
Feltet Fremdrift i tabellen Jobbutførelse blir ikke lenger stående på verdien 2 - Startet når Visma Business Services ikke svarer. Nå vil verdien endres til 5 - Sluttet å kjøre. I tillegg vil feltene Feilkode, Utføringsstatus og Melding bli fylt ut tilhørende verdier.
Valget "Rader å behandle" overstyrt av "Utskriftsformat"
Eksempel: Hvis en rad i tabellen Jobb hadde Rader å behandle = 0 - Bare første rad, mens det i vindusoppsettet (dvs. i Vindusnr) var markert for Alle radene hvis ingen er markert under Utskriftsformat, ville alle rader bli skrevet ut på rapporten. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.