Nye funksjoner 13.10.0 - Generelt

Visma Business-moduler

Overføre Visma Business-moduler til Visma User Directory
Under en oppgradering vil lisensierte Moduler fra Visma Business og Moduler tilordnet til brukere, bli eksportert til Visma User Directory når VUD-integrasjon er slått på. Disse Moduler vil være synlige i Visma User Directory som Serverroller, og vil heretter bli logget i Sikkerhetsloggen.
Følgende liste over Moduler blir eksportert til Visma User Directory:
 • CRM
 • Import av ordrer
 • Faktura
 • Ordre/time
 • Innkjøp
 • Import av bunter
 • Regnskap
 • Reskontro
 • Dok.skanning/regnskap
 • Dokumentsenter
 • OCR tolk
 • Navngitt bruker
 • Tjener integrasjon
Hvis Visma Business ikke er integrert med Visma User Directory under oppgraderingen, blir modulene og tilordningene deres eksportert som en del av behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory. Behandlingsvalget Oppdater grunndata i VUD vil også synkronisere moduler. Tilføyelse eller fjerning av moduler for en bruker forblir uendret og gjøres fremdeles i Visma Business, og endringene gjenspeiles i VUD.
Merk: Visma User Directory må oppgraderes fra den forrige versjonen samtidig eller før Visma Business når Visma User Directory er integrert med Visma Business. Det er ikke mulig å oppgradere bare Visma Business uten Visma User Directory.

Nasjonale filer

Nasjonale filer for Norge er oppdatert
Et nytt oppsett for SAF-T er lagt til i norlay.txt og norstd.txt. Også data for den nye tabellen Standardkonto er inkludert i norstd.txt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.