Nye funksjoner 13.10.0 - Bokføring

Visma.net Expense

Integrasjon med Visma.net Expense
Utgiftskrav kan viderefaktureres til kunder i Visma Business, betalinger kan håndteres gjennom Visma-lønnssystemene eller direkte gjennom Visma.net AutoPay. Når Visma.net AutoPay brukes for håndtering av betalingene, vil Visma Business også opprette regnskapstransaksjoner for kostnaden. De tilsvarende bedriftsarbeidsflytene i Visma.net Expense er:
 • Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon
 • Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønnssystem
Viderefakturering av utgiftskrav i Visma Business er mulig i begge arbeidsflyter. Mer informasjon om integrasjonen kan finnes i Visma Business hjelp (F1) | Visma.net integrations | Visma.net Expense

Betaling før bokføring

Oppdater leverandørtransaksjoner
I Visma Business må et bilag oppdateres før leverandørtransaksjoner opprettes og faktura kan betales. For å forbedre automatisering i fakturabehandling er et nytt behandlingsvalg for Oppdater leverandørtransaksjoner lagt til i tabellen Bunt. Behandlingsvalget gjør det mulig å oppdatere bare leverandørtransaksjoner mot en Interimskonto kostnader og håndtere kostnadsbilagslinjer senere.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Visma Business hjelp (F1) | Regnskap | Leverandørreskontro | Payments | Payment before booking.

Visma.net AutoPay

Betaling av MVA (Norge)
Det er nå støtte for å eksportere MVA-betalinger til de norske skattemyndighetene gjennom Visma.net AutoPay. For denne betalingstypen må Lev.nr på betalingsforslaget være identisk med leverandørnummeret som er definert i feltet Leverandørnr. avgiftsoppgjør i tabellen Bedriftsopplysninger.
Visma.net AutoPay dataområde
Plassering av loggfilene for Visma.net AutoPay-integrasjon kan nå konfigureres. Dette kan gjøres i feltet Visma.net AutoPay dataområde i tabellen Systemopplysninger.
Standardverdi i feltet Ajour pr. dato
Et felt for Betalingsforslagsdager er lagt til i tabellen Bedriftsopplysninger. Antall dager angitt i dette feltet legges til dagens dato for å beregne Ajour pr. dato i dialogboksen Lag betalingsforslag.
Merk: Dette kan være særlig nyttig når behandlingsvalget Lag betalingsforslag kjøres som en tidsstyrt jobb.

Bilag

Kontroller inng. fakt.nr. historikk (ant. år)
Et nytt felt Kontroller inng. fakt.nr. historikk (ant. år) er lagt til i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette feltet kan brukes til å begrense antall år som skal kontrolleres når feltet Kontroller inng.fakt.nr er aktivert.
Når feltet Kontroller inng. fakt.nr. historikk (ant. år) er tomt, kontrolleres alle leverandørtransaksjoner. Når et tall angis i dette feltet, kontrolleres bare dette antallet år for duplikater. Når verdien for eksempel er 1, kontrolleres bare gjeldende år. Når verdien er 2, kontrolleres gjeldende år og forrige år.
Ny validering – Sjekk om leverandør er i MVA-registeret
Det er nå mulig å stoppe bokføring av leverandørfakturaer inkludert MVA hvis leverandøren ikke er oppført i MVA-registeret.
Første steg er å oppdatere Aktørbehandl. for alle leverandører. Aktiver alternativet MVA-registrert for alle leverandører som er oppført i MVA-registeret. Kun for disse leverandørene er det mulig å bokføre bilag med en Debet avg.k. eller Kredit avg.k. som har en Sats over 0. For norske bedrifter kan dette alternativet også oppdateres med Visma Bizweb-integrasjonen.
Et nytt alternativ for Sjekk om leverandør er i MVA-registeret er implementert under Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger. Når alternativet er aktivert, kjøres valideringen i buntoppdateringsprosessen.
Nye måter å vise regnskapstransaksjoner på
For å gjøre det mulig å se alle regnskapstransaksjoner med samme Bilagsnr, er det lagt til nye fremmednøkler for sammenkobling av tabeller. Dette kan f.eks. være nyttig når samme Bilagsnr er oppdatert fra flere bunter. Det er nå mulig i Design-modus å koble til Oppdatert bilag og Hovedbokstransaksjon-tabeller fra følgende tabeller:
 • Leverandørtransaksjon
 • Åpen leverandørpost
 • Bilag
 • Oppdatert bilag
 • Kundetransaksjon
 • Åpen kundepost
 • Driftsmiddeltransaksjon
 • Hovedbokstransaksjon
 • Regnskapstransaksjon
Følgende fremmednøkler kan brukes:
 • Bilagsnr -> Bilagsnr
 • Bilagsnr -> Bilagsnr, År -> År

SAF-T (Norge)

SAF-T-tilordning og Kontoundertype
For å klargjøre for eksport til SAF-T-filer har vi lagt til funksjonalitet for å tilordne Hovedbokskonto mot SAF-T-standardkontoene.
En ny tabell Standardkonto er lagt til i systemdatabasen som skal lagre SAF-T-standardkontoene. Et nytt behandlingsvalg, Angi standardkonto, er lagt til i tabellen Hovedbokskonto. Dette oppretter et tilordningsforslag, og fyller også ut Kontoundertype, som skal brukes for andre rapporteringsformål. Dette behandlingsvalget gjør det mulig å velge mellom standardkontoene 1 - 4-sifret SAF-T og 2 - 2-sifret SAF-T fra Skatteetaten (norske skattemyndigheter).
I dialogboksen for behandlingsvalget finner du alternativer for å fylle ut alle tomme felt, som er standard, eller du kan velge å erstatte alle.
Først må du importere filen med SAF-T-kontoene til tabellen Standardkonto i systemdatabasen (vbsys). Filen Standard_accounts.txt er plassert i mappen Nor.int. Deretter kan du kjøre behandlingsvalget Angi standardkonto i tabellen Hovedbokskonto.
Behandlingsvalget oppdaterer kolonnen SAF-T kontonr med et foreslått kontonummer. Hvis det blir funnet et nøyaktig treff i tabellen Standardkonto, brukes dette kontonummeret. Hvis ikke foreslås den forrige kontoen med samme første siffer. Kolonnen Standardkonto status viser statusen til den foreslåtte tilordningen. I tillegg fylles feltet Kontoundertype ut. Kontoundertype vil bli brukt for andre rapporteringsformål.
1 - 4-sifret SAF-T – Bedrifter med en eksisterende kontoplan som er identisk med de norske firesifrede standardkontoene, skal bruke dette.
2 - 2-sifret SAF-T – Bedrifter med en eksisterende kontoplan som avviker betydelig fra de norske standardkontoene, skal bruke dette.
Merk: Behandlingsvalget Angi standardkonto kan bare brukes når hovedbokskontoene er firesifret.
Denne funksjonaliteten er foreløpig bare relevant for norske bedrifter.

Budsjett

Deaktiver budsjettredigering
Det er nå mulig å låse et budsjett fra redigering. Dette kan gjøres ved å velge alternativet Låst under feltet Budsjettbehandling, eller ved å skrive inn en «x» i feltet Låst i tabellen Budsjett.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.