Forbedringer 13.10.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Fraktprodukt med undertrykket Produktnr
Ved sending av fakturaer til Visma.net AutoInvoice med fraktprodukt som inkluderte et undertrykket Produktnr, ble ikke beløpet identifisert som frakt, og fakturabeløpet i XML-filen ble feil. Dette er nå løst.
Frakt med flere MVA-satser
Hvis en faktura har flere fraktprodukter med forskjellige MVA-satser, vises disse nå som separate fradragssummer i XML-filen. Flere frakter med samme MVA-sats vil fremdeles vises som et enkelt fraktbeløp.
B2C-ruting feiler med operatørkode
B2C-fakturaer ble sendt som e-post når operatørkode for B2C ble brukt i stedet for Kundepref. Privatperson. Begge alternativer fungerer nå.

Visma XML

Feilmelding ved mottak av dokumenter via FTP
Ved bruk av Motta XML for nedlasting av Visma XML-dokumenter med envelope 2.0 via FTP, ville nedlastingen feile med en deserialization-feilmelding. Dette er nå løst.

Ordre

Mva sats oppdateres ikke ved endring av Avg.kode
Endring av Avg.kode og Område for ordren for å unnta fra avgift oppdaterte ikke automatisk Mva sats på ordrelinjen tilsvarende. Dette er nå løst.
Krasj ved lagring av kontantordre
Det kunne oppstå en krasj ved lagring av en kontantordre. Dette er nå løst.
Generer innkjøps/produksjonsordrer
Ved kjøring av behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer på enkelte markerte salgsordrelinjer, ble kun den første markerte linjen overført til innkjøpsordre. Dette er rettet, og alle markerte ordrelinjer blir nå overført.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.