Forbedringer 13.10.0 - Generelt

Brukergrensesnitt

Fane endret under oppslag
Når oppslag ble åpnet i et oppsett, kunne det føre til at fokus ble flyttet til en annen fane, og at oppslaget ikke ble vist. Dette problemet ble forårsaket av en bestemt kombinasjon av bøker og arbeidsflyt-sidemerker uten bakgrunn. Dette er nå løst.

Visma User Directory

Tilgang gitt direkte på rotorganisasjon i Visma User Directory
Når både Visma Business og Visma Document Center var integrert med Visma User Directory, var det ikke mulig å gi tilgang direkte på rotorganisasjon. Dette er nå løst.
Ugyldige landkoder med Eksporter til Visma User Directory
Gyldigheten til en ISO-kode ble ikke kontrollert før eksport til Visma User Directory. Dette er nå løst.
Ingen tilgang til bedrift for integrasjoner
Ved bruk av brukernavn- og passordautentisering på VBS, og Visma Business er integrert med VUD, kunne man få feilmelding om ingen tilgang til bedrifter. Dette er nå løst.

Dokumentviser

Ingen data vist
Behandlingen Dokumentviser viste ikke alltid data etter endring av bedrift i Visma Business. Dette er nå løst.

Visma Business Jobbplanlegger

Behandling Parametre
Planlagte jobber med Jobbtype = 1 - Behandling brukte alltid standard parameterverdier. Nå kan brukeren angi egendefinerte parameterverdier for behandlingsvalget. Et nytt behandlingsvalg kalt Parametre har blitt lagt til i tabellen Jobb. Den viser parameterdialogboksen for valgte jobber. Parameterverdiene fra dialogboksen som overstyres, lagres i tabellen Jobbparameter.
Feltet Rader å behandle
Det nylig tillagte feltet Rader å behandle erstatter feltet Alle rader og alternativet med verdi 1. Alle rader i feltet Jobbflagg. Hvis dette velges, sørger det nye 1 - Alle rader én etter én-flagget for at alle synlige rader i måltabellen velges samtidig og deretter behandles en rad om gangen. Tidligere var det bare mulig å velge alle rader og behandle dem samtidig (dvs. 2 - Alle rader på en gang), eller å velge bare den første synlige raden og deretter behandle den individuelt (dvs. 0 - Bare første rad).
Merk: Mer informasjon om Visma Business Jobbplanlegger kan finnes i Visma Business hjelp (F1) | Administrasjonsveiledning | Veiledning for Visma Business Scheduler.
Merk: I versjon 13.10.0 er valget 1 - Alle rader én etter én kun aktuelt for behandlinger. For rapporter gir verdien 1 - Alle rader én etter én samme oppførsel som 2 - Alle rader på en gang.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.