Forbedringer 13.10.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Siste 2FA-betaling kunne ikke signeres på nytt
Når en opplasting av betalinger med tofaktors godkjenning (2FA) ikke blir fullført (f.eks. pga. tidsavbrudd), har betalingen statusen «Avventer signering» i Visma.net AutoPay. Disse betalingene kan fullføres ved hjelp av behandlingsvalget Signering 2FA betaling(er) i tabellen Betaling, men dette var ikke mulig for den siste opplastede betalingen. Dette er nå løst.

Visma.net AutoReport

Manglende makrofunksjon førte til at MVA-rapportering mislyktes
Det oppstod en feil ved utskrift av MVA-oppgave til Altinn hvis det ikke var verdi i feltet Tekst/parametre og raden hadde utfylt AutoReport tag i tabellen Formularelement. Dette er nå løst.

Purrebrev

Purrebrev ble ikke skrevet ut
Bruk av purrebrev for flere land kunne i visse tilfeller føre til at purrebrev ikke ble skrevet ut. Dette skjedde hvis antall purrebrev var forskjellig for de ulike landene. Dette er nå løst.

Merverdiavgift

Beløp ekskl. mva
Feltet Beløp ekskl. mva på bilagslinjen ble ikke oppdatert etter endring av Kredit avg.k. eller Debet avg.k. til en avgiftskode med Mva sats = 0. Dette er nå løst.
Mva-melding
Omsetning ble ikke skrevet ut på Mva-melding når MVA-beløpet ble bokført på en egen bilagslinje direkte på avgiftskontonummeret. Dette er nå løst.

Bilag

Oppdatering av bilagsfelt fra ordre
Feltet Driftsm.behandl. ble ikke kopiert fra tabellen Ordrelinje til tabellen Bilag ved realisering av ordrer. Dette er nå løst.

Bytt kunde-/leverandørnummer

Bytt kunde-/leverandørnummer, sletting av gamle Kundenr eller Lev.nr
Ved kjøring av behandlingsvalget Bytt kunde-/leverandørnummer i tabellen Aktør, ble ikke gammelt Kundenr / Lev.nr slettet. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.