Endrede funksjoner 13.10.0 - Teknisk

Visma Business produktlinje-installasjonsprogram

Oppgradert .Net Framework
.Net Framework er oppgradert til versjon 4.6.2 i Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet.
UNC-sti gyldig som sti for Visma Document Center auto import område
UNC-sti kan nå brukes for Visma Document Center auto import område i Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet.

Master Data Management

Opprett indeks i tabellen SyncEngine Meta Information (SEMtInf)
For å forbedre ytelsen til Master Data Management-integrasjonen er det lagt til indekser med følgende kolonner: MDM datatype, MDM public ID, MDM status, Ekstern ID(MdmDataTp, MdmPubId, MdmPrc, ExtId).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.