Endrede funksjoner 13.10.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

PEPPOL BIS 3.0 som standard fakturaformat for Visma.net AutoInvoice
PEPPOL BIS 3.0 erstatter Visma UBL 1.0 som standard fakturaformat for Visma.net AutoInvoice. Du finner mapping-informasjon i \Business\Tools\Visma.net AutoInvoice mapping tool\AutoInvoice mapping documentation.
Nye felt i PEPPOL BIS 3.0 er gjort tilgjengelige i Visma.net AutoInvoice mapping tool
Nye adressefelt som er relevante for PEPPOL BIS 3.0, er gjort tilgjengelige i Visma.net AutoInvoice mapping tool.
Avgiftskategori fra MVA-sats type
Håndtering av avgiftskategorier (høy, middels, lav, fritt og utenfor) ved sending av fakturaer er forbedret ved å bruke MVA-sats type i tabellen Avgiftskode til å definere hvilken kategori MVA-satsen tilhører. Hvis den ikke er angitt, blir avgiftskategorien i XML-filen angitt basert på MVA-satsen og en forhåndsdefinert grenseverdi, noe som kan føre til problemer ved bruk av flere MVA-satser i en faktura.
Forbedret logging av feil ved sending av dokumenter
Loggingen av feil ved sending av dokumenter til Visma.net AutoInvoice er forbedret med mer detaljerte meldinger. Disse meldingene vises i tabellen EDI-feilmelding.
Endret rekkefølge på alternativer i behandlingsvalget Produktkatalog
Rekkefølgen Katalogtype-alternativene vises i, er endret. 0 - Legg til vises nå først og er angitt som standardalternativ, etterfulgt av 1 - Erstatt.
Oppdatert mapping-dokumentasjon
Dokumentasjonsfilene for mapping for PEPPOL BIS 3.0-faktura og PEPPOL BIS 2.0-produktkatalog er lagt til i mappen \Tools\Visma.net AutoInvoice mapping tool\AutoInvoice mapping documentation.

Ordre

Generer kopi av ordre: Ny håndtering av Valutanr og Valutakurs
Oppslag i tabellen Aktør for å finne valutanr. og deretter i tabellene Valuta / Valutakurs for å finne kursen, ble som standard gjort ved kjøring av behandlingsvalget Generer kopi av ordre. Disse oppslagene er fjernet.
For å sikre bakoverkompatibilitet er to nye alternativer introdusert i dialogen som vises ved kjøring av Generer kopi av ordre: Oppdater valuta fra kunde og Oppdater valutakurs.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.