Endrede funksjoner 13.10.0 - Generelt

Overvåkningspunkt

Forbedret fleksibilitet med Overvåkningspunkt-alternativer
Kolonnen Valg for Overvåkningspunkt er flyttet fra tabellen Overvåkningspunkt-definisjon til tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang. Den nye plasseringen gir fleksibilitet til å angi ulike regler for ulike kombinasjoner av bruker/bedrift. Brukere som for eksempel er ansvarlige for en bestemt bedrift, kan vise resultater med høy prioritet, mens andre vil se resultatene med normal prioritet.
Merk: En bedrift kan være oppført flere ganger i tabellen Overvåkningspunkt hvis den er medlem av mer enn én post i tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang for den samme brukeren med forskjellige alternativer. En bedrift tilhører for eksempel bedriftsgruppene A og B. Hvis Høy prioritet er valgt i kolonnen Valg for bedriftsgruppen A, men ingen Valg er angitt for bedriftsgruppen B. I dette tilfellet vil bedrifter være oppført to ganger i tabellen Overvåkningspunkt, én gang normalt, og én gang som elementer med høy prioritet.

Kolonnenavn

Endrede feltnavn
Følgende felt i tabellen Lagersaldo er gitt nye navn:
  • FIFO-pris til Gj.snittlig kostpris
  • Siste FIFO pris til Siste innkjøpspris
  • Lagerverdi etter siste FIFO pris til Lagerverdi basert på siste innkjøpspris

Land

Behandlingen Opprett ny bedrift
Når Visma Business er knyttet til Visma User Directory, er listen over land den samme som i Visma User Directory. Visma User Directory henter listen over land fra operativsystemet.

Jobb-tabellforbedringer

Registrering av data i tabellen Jobb
Registrering av data i tabellen Jobb er forbedret, f.eks.:
  • Tilgjengelige kolonner er nå avhengige av verdien i feltet Jobbtype.
  • Hvis verdien i feltet Jobbtype endres, fjernes verdier fra felt som ikke er relevante.
  • Når Jobbtype = 2 - Rapport, er Sideelement-utskrift nå synlig når den velges.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.