Endrede funksjoner 13.10.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Visma.net AutoPay signeringsnøkkel
Feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger er nå skjult fra brukergrensesnittet for alle brukere. I SQL oppdateres verdien når du aktiverer Visma.net AutoPay-tjenesten for relevant bedrift (kolonnen «ApSigKey» i tabellen «FrmData»). Verdien er kryptert og kan ikke lenger kopieres manuelt fra Administrasjon | Bedrift i Visma.net AutoPay.

Flytt sperredatoen

Alternativknappen 0 - Siste dag i forrige måned
Dialogboksen for behandlingsvalget Flytt sperredatoen er utvidet med en gruppeboks kalt Flytt sperredatoen til, som inneholder to alternativknapper. Alternativknappen 0 - Siste dag i forrige måned er valgt som standard og flytter sperredatoen til den siste dagen i forrige måned. Med alternativknappen 1 - Spesifikk dato kan man redigere den forhåndsutfylte datoen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.