Forbedringer 13.01.1 - Bokføring

SIE Eksport

SIE Eksport inkluderte feilaktige poster
Ved kjøring av rutinen SIE Eksport, ble #RES-poster opprettet også for balansekontoer (kontoer uten "x" i feltet Resultatkonto). Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.