Nye funksjoner 13.01.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Behandle inngående dokumenter automatisk
Et nytt alternativ er lagt til i AutoInvoice behandling, og ved aktivering vil det automatisk behandle innkommende dokumenter etter at de er lastet ned. Når det nye alternativet er valgt, blir også alternativet Opprett nye kunder automatisk fra inngående dokumenter automatisk valgt slik at alle deler av nedlasting og behandling av innkommende dokumenter vil bli håndtert i ett enkelt trinn.
Sende samlefaktura med gruppering pr. ordre
Det er nå mulig å sende samlefakturaer med gruppering pr. ordre til Visma.net AutoInvoice. Dette var tidligere blokkert.
Merk: Elektroniske fakturaer med opphav fra samlefakturering inneholder ikke referanser fra de individuelle ordrene, bare den første utskrevne ordren vil bli identifisert av referanser i fakturadataene.
Nye funksjoner lagt til i Aktiver AutoInvoice
Veiviseren Aktiver AutoInvoice er utvidet til å omfatte konfigurasjon for eksisterende kontoer og dessuten tildele brukertilgang, både for nye integrasjoner og som et frittstående alternativ for eksisterende integrasjoner.
Mapping-dokumentasjon for pakkseddel
Mapping-dokumentasjonsfil for pakkseddel er lagt til i mappen Tools\Visma.net AutoInvoice mapping tool\AutoInvoice mapping documentation.
Vis ikke melding ved vellykket overføring
Et nytt alternativ er lagt til i AutoInvoice behandling, som gjør det mulig å la være å vise bekreftelse av vellykkede overføringer av dokumenter til Visma.net AutoInvoice. Mislykkede overføringer vil fortsatt bli vist.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.