Nye funksjoner 13.01.0 - Generelt

Brukerinnstillinger

Bekreftelse før lukking av programmet
En ny bekreftelsesdialogboks før lukking av Visma Business er introdusert. Dette kan aktiveres i feltet Brukerpref. i tabellen Bruker ved å velge alternativet Bekreftelsesdialogboks før lukking av programmet. Dette vil beskytte brukere fra ved et uhell å lukke programmet og miste alle valgene i det åpne oppsettet.

Aktør

Masseoppdatering av aktører fra Visma Bizweb
Behandlingsvalget Oppdater direkte fra Visma Bizweb er lagt til i tabellen Aktør. Dette gjør det mulig å velge et antall aktører og oppdatere dem med informasjon fra Visma Bizweb i én enkelt operasjon. Det er også mulig å kjøre behandlingsvalget som en tidsstyrt jobb med Visma Business Jobbplanlegger. Funksjonen krever en integrasjon med Visma Bizweb (gjelder bare for Norge).
Aktørbehandl. som angir MVA-registrert
Et nytt alternativ er introdusert i dialogboksen Aktørbehandl. Ved kjøring av behandlingsvalget Oppdater direkte fra Visma Bizweb i tabellen Aktør vil alternativet MVA-registrert bli satt hvis den oppdaterte bedriften er merverdiavgiftregistrert. Samme informasjon er også visualisert i det nylig introduserte feltet MVA-registrert i tabellen Aktør.
Nytt behandlingsvalg for sletting av data
Et nytt behandlingsvalg Slett kunde-/leverandørdata er implementert i tabellen Aktør.
Personopplysninger for kunder og leverandører lagres hovedsakelig i tabellen Aktør, men kan også lagres andre steder i databasen. Behandlingsvalget vil automatisere slettingen/anonymiseringen av alle data på alle steder for valgte kunde/leverandør.
Du finner detaljert informasjon om behandlingsvalget i den elektroniske hjelpen.

Visma Business Jobbplanlegger

Opprett tidsstyrt jobb
Tidsstyrte jobber kan nå opprettes ved å benytte den nye behandlingen Opprett tidsstyrt jobb. Man får da automatisk inn Vindusnr og Sideelem.nr fra det ønskede oppsettet.

Overvåkningspunkt

Vis kun hvis ingen resultater
Nytt alternativ Vis kun hvis ingen resultater er lagt til i Valg i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon. Når dette er aktivert, vises resultater i tabellen Overvåkningspunkt bare hvis antall linjer i kilden er null.
Dette kan være nyttig når du vil rapportere noe som ikke har skjedd. For eksempel hvis hovedboktransaksjoner ikke har blitt opprettet på en uke, eller hvis det en dag ikke er noen innkommende transaksjoner i tabellen Visma.net AutoPay logg.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.