Forbedringer 13.01.0 - Teknisk

Installasjonsprogram for Visma Business produktlinje

Konfigurasjon ikke fullført etter avinstallering
Unødvendig "ikke fullført"-status for Visma User Directory-konfigurasjonen ble vist etter avinstallering av programmer (f.eks. Visma BI eller Visma Document Center) hvis VUD-integrasjon var aktivert. Dette er nå løst.

Visma Business-klientinstallasjon

Spesialtegn i brukerpassordet for databasen
Klientinstallasjonsprogrammet kjørte ikke korrekt hvis brukerpassord for database inkluderte spesialtegn som !, #, % eller $. Dette er nå løst.

Visma Business Host for OD MessageQueue

Forbedret bedriftshåndtering
Logikken for hvordan en målbedrift valges for en innkommende melding, er forbedret. Hvis det finnes mer enn én bedrift med samme Org.nr, velges bedriften med utfylt Visma.net bedrifts-ID. Tidligere var valget den første bedriften som ble funnet, basert på Org.nr. Dette kunne skje når bedrifter ble kopiert, f.eks. for testformål.
Merk: Unngå bruk av samme Org.nr for flere bedrifter.

Master Data Management

Feil ved bruk av Microsoft SQL Server som skiller mellom stor og liten bokstav
Kjøring av Visma BusinessMicrosoft SQL Server som skiller mellom stor og liten bokstav, førte til feil ved opprettelse av triggere for Master Data Management og kjøring av VBS. Dette er nå løst.
Visma Business Services Host for SyncEngine-feil ved bruk av Microsoft SQL Server som skiller mellom stor og liten bokstav
Visma Business Services Host for SyncEngine returnerte en feil ("kan ikke finne bruker-DBO") ved kjøring på Microsoft SQL Server som skiller mellom stor og liten bokstav. Dette er nå løst.
Feilstavet ID for datatype "Tax"
Teksttaggen inneholdt en liten "t" i stedet for en stor "T" i den tilordnede gruppen MasterDataManagementDataType. Dette er nå løst.
Visma Business Services Host for SyncEngine-loggnivå
Loggnivåinnstillingen i konfigurasjonsfilen for Visma Business Services Host for SyncEngine ble ikke fulgt korrekt. Dette førte til at loggfiler ble generert også når loggnivået ble angitt som "None" og feil meldinger ble registrert når loggnivået ble angitt som "Errors" eller "ErrorsAndWarnings". Dette er nå løst.
Visma Business Services Host for SyncEngine kunne ikke validere lisens
Under installasjon av Visma Business startet Visma Business Services Host for SyncEngine når installasjonen ble utført. Validering av lisensen skjedde umiddelbart, kanskje før Visma Business-lisensen faktisk var aktivert. Dette er nå endret, og lisensvalideringen i Visma Business Services Host for SyncEngine gjøres bare når en bedrift har Master Data Management-integrasjonen aktivert.
Master Data Management enheter ikke slettet fra alle bedrifter
Når felles tabeller ble brukt med Master Data Management-integrasjon, ville en enhet utelukket fra Master Data Management (for eksempel en ansvarsenhet) kun bli slettet fra master-bedriften. Dette er nå løst.
Master Data Management-datatypene kunde og leverandør ikke overvåket
Når felles tabeller ble brukt med Master Data Management-integrasjon, ville en utelatelse av datatypene Kunde eller Leverandør fra Master Data Management forårsake at SQL-triggerne sluttet å overvåke endringer. Dette er nå løst.

Visma Debug Host

Visma Debug Host-noder
Visma Debug Host krasjet ved spørringer i miljøer med mange bedrifter (1000+), på grunn av for mange noder og sub-noder i brukergrensesnittet. Dette er nå løst.

Eksporter til Visma User Directory

Eksporter til Visma User Directory
Eksport av store datamengder til Visma User Directory (tusenvis av bedrifter og brukere) kunne gå tom for minne under eksportprosessen. Dette er nå løst.
Brukeradgang for den interne "Integrated user"
Ved konflikt i validering av brukeradgang i Eksporter til Visma User Directory-veiviseren, er det mulig å fortsette uten å eksportere tildelt adgang. Når dette ble gjort, ble også adgang for den integrerete brukeren fjernet (intern bruker for VBusVUDReader). Når den integrerte brukeren ikke hadde adgang, var det ikke mulig å logge inn i Visma Business når VUD-innlogging var aktiveret. Dette er nå løst.

Visma Reporting

Ikke mulig å åpne Visma Reporting Web Client uten VUD
Med Visma User Directory deaktiveret var det ikke mulig å åpne Visma Reporting Web Client inne i Visma Business. Visma Business ville avslutte. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.