Forbedringer 13.01.0 - Logistikk

Lagerhåndtering

Feil resultat etter Overfør til lagertelling i tabellen Vareparti
Behandlingsvalget Overfør til lagertelling i tabellen Vareparti genererte feil Tellbart antall for produkter med Antall pr. enhet > 1 angitt som Stand. enhet. Dette er nå løst.
Feil verdier i tabellen Lagersaldo ved bruk av Prisantall
Feltene Lagerverdi basert på siste innkjøpspris og Positiv fysisk lagerverdi i tabellen Lagersaldo ble feilberegnet ved bruk av Prisantall. Dette er nå løst.

Visma.net AutoInvoice

Støtte for Prisenhet
Det er nå støtte for å sende dokumenter til Visma.net AutoInvoice med Prisenhet angitt på ordrelinjen. Tidligere ble prisen i XML-en beregnet på nytt basert på ordrelinjens Beløp og Antall, mens nå inngår også Prisenhet i beregningen (med elementet BaseQuantity) slik at prisen vises riktig i XML-en.
Brukervalidering i B2C-prosesser
Når en bruker kjørte en B2C-relatert prosess i Visma Business uten tilgang til bedriften i Visma.net AutoInvoice, ble feilmeldingen uriktig angitt som at B2C-leverandøravtalen ikke var undertegnet. Dette er nå blitt endret slik at meldingen korrekt angir at brukeren mangler tilgang til bedriften.
Gruppeseparat. og gruppesummer
Gruppesummer på ordrelinjene håndteres nå på samme måte som bruddlinjer og er ikke inkludert i XML-fakturasummene.
Ordrenr utfylt på inngående dokument
Ordrenr settes nå i tabellen Inngående dokument når en ny salgsordre opprettes.
Fakturagebyr når fakturabeløp er 0
Fakturagebyr ble uriktig lagt til i faktura-XML-filen selv om fakturabeløpet var 0. Dette er nå endret slik at hvis totalbeløpet er 0, blir ikke fakturagebyr lagt til.
Avrunding av pris med Visma XML som format for Visma.net AutoInvoice
Hvis det ble brukt gammelt format for Visma.net AutoInvoice, ble alltid fakturalinjeprisene avrundet til to desimaler, noe som kunne forårsake valideringsfeil. For å forbedre dette er prisen nå alltid angitt i XML-en uten avrunding.
Rabatt mangler når Produktnr er fjernet fra utskrift
Hvis Produktnr var utelatt fra utskrift, ville linjerabatten mangle fra XML-en. Alle linjefradragsposter og gebyrer er nå inkludert når dette er relevant.
Validering av e-postadresse i Aktiver AutoInvoice-veiviser
Forbedret validering av formatet på angitt verdi i feltet Bruker e-post (Visma.net AutoInvoice brukernavn).
Utelates fra totalrabatt
Fakturasummene ble beregnet feil når Utelates fra totalrabatt var angitt på en ordrelinje der ordren hadde en totalrabatt. Ved sending til Visma.net AutoInvoice behandles totalrabatten nå på riktig måte.

Ordre

Forbedret dialogboks for Motta faktura
Dialogboksen Motta faktura er forbedret. Det er nå mulig å se og redigere mer informasjon ved mottak av faktura for innkjøpsordre.

Generell brukervennlighet har blitt forbedret ved å legge til følgende informasjon:

  • Leverandørnavn

  • Fakturabeløp i faktura og innenlandsk valuta (hvis de er forskjellige)

  • Faktura Bruttobeløp

  • Fakturasum Mva-beløp

  • Avrundingsbeløp

  • Dokumentreferanser

For beløp er det bare mulig å redigere fakturaens valutaverdier. Innenlandske verdier beregnes automatisk.

Send e-post fra Produksjonsbestillinger
Ved utskrift av en produksjonsordre til e-post brukte Visma Business den første tilgjengelig e-postadressen i tabellen Aktør, ikke knyttet til en kunde. Nå vil bare e-postadresser fra aktør angitt på ordren bli brukt.
Ulovlige antall på ordrelinjer med Trans.type = 2 - Utleie eller 3 - Utlån
På ordrelinjer med Trans.type = 2 - Utleie eller 3 - Utlån var det mulig å angi en verdi i feltene Erstatt NÅ, Tilbake NÅ og Kasser NÅ som oversteg antallet i feltet Ferdigmeldt. Denne muligheten har blitt blokkert.
Advarsel dekningsgrad
Ved lagring av en ordre som ikke oppfylte nedre grense angitt i feltet Min. dekn.grad i tabellen Bedriftsopplysninger, og hvis Kostvalutanr i tabellene Ordre og Ordrelinje var forskjellige fra hverandre, ble det ikke gitt noen advarselsmelding. Dette er nå løst.

Ordredokument

Ordredokument for samlefaktura med "Gruppering pr. ordre"
Mens Samlefaktura med Gruppering pr. ordre tidligere bare har hatt Dok.type angitt på den faktiske fakturaraden, er dette nå også angitt på alle ordrene i samlefakturaen. Dette er gjort for å kunne støtte sending av denne fakturatypen til Visma.net AutoInvoice.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.