Forbedringer 13.01.0 - Generelt

Brukergrensesnitt

Tekstfarge i kolonneoverskrift
Når Standard overskriftsfarge ble angitt på en tabell, ble fargen bare benyttet i skjemamodus. Nå brukes fargen også i tabellmodus for kolonneoverskrifter.
Språk i innloggingsvindu når VUD-integrasjon er aktivert
Språk i innloggingsvindu vises nå basert på standardspråket for Visma Business, når Visma User Directory-integrasjon er aktivert. Tidligere ble standardspråk for VUD alltid brukt.
Automatisk pålogging til Visma.net-tjenester når VUD-integrasjon er aktivert
Automatisk pålogging til Visma.net-tjenester (single sign-on) inne i Visma Business feilet i VBPL versjon 13.00.0. Bruker var nødt til å angi påloggingsinformasjonen for Visma.net manuelt. Dette er løst i Visma User Directory versjon 13.01.0.
Forbedret scrolling i tabeller
Forbedret ytelse ved scrolling i en tabell med fremmede kolonner.
Makro-knapper
Ved aktivering av Visma User Directory-pålogging ble systemvinduer (opprettet med Shift-tast) alltid åpnet i bedriftskontekst. Knapper med makroer virker nå likt, enten Visma User Directory er aktivert eller ikke.

Visma.net AutoPay

Import av valutakurser
Import av valutakurser fra Visma.net AutoPay beregner nå kurser riktig for valutaer der kolonnen Valutatype har verdien 1 - Annen valuta med pris for 1 EURO eller 0 - EMU-valuta (med fast pris for 1 EURO).

Endringslogg

Endringsloggdefinisjon for prosesser logget som standard
Når du konfigurerer en endringsloggdefinisjon for en operasjon som allerede er logget som standard i Visma Business, vil standardloggingsfunksjonen overstyres av innstillingene i Endringsloggdefinisjon. For eksempel konfigurere en endringsloggdefinisjon for å logge behandlingsvalg Flytt sperredatoen med det formål å sende en e-post.

Overvåkningspunkt

Håndtering av oppsett koblet til en bedrift
Resultater fra koblede oppsett i Overvåkningspunkt vises bare hvis en bedrift har tilgang til kildeoppsettet direkte, eller som medlem av en bedriftsgruppe. Tidligere resultater ble vist for alle bedrifter selv om oppsettet ikke var tilgjengelig fra en bedrift.

Visma Cloud Gateway (tidl. Visma On Premises Gateway)

Feil under eksport til Visma User Directory
Når Visma Cloud Gateway ikke var installert, ble ikke Eksporter til Visma User Directory fullført. Dette er nå løst.

Visma User Directory

Brukers E-postadresse
Når en ny bruker opprettes i Visma User Directory, synkroniseres brukerens E-postadresse nå med tabell Bruker i Visma Business.

Microsoft Excel

Kolonnenavn med CR/LF og skriv til Excel
Når <Enter> ble brukt til å dele teksten på to linjer, opprettet Visma Business x00d/x00a som del av kolonnenavnet. Dette forårsaket problemer ved utskrift til Excel. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.