Forbedringer 13.01.0 - Bokføring

Betalingsbilag

Bare ett åpent element kopiert i tabellen Motref. med Splitt åpne poster
Hvis mer enn én åpen post hadde samme Referansenr, kunne det skje at bare den første åpne posten ble kopiert til tabellen Motref., når oppslag ble utført i feltet Motref. i tabellen Bilag. Dette skjedde når Bilagsart hadde Kopierer åpne poster fra åpen poster til motreferanser ved oppslag aktivert i feltet Bilagsart beh. Dette er nå løst. Merk at scenariet med samme Referansenr normalt skjer bare når fakturaer har blitt delt.

Merverdiavgift

Kalkulert MVA beløp
Feltet Kalkulert MVA beløp tok ikke Kostn. % med i betraktningen, noe som førte til en feilberegning i feltet MVA Differanse i tabellen Hovedbokstransaksjon.
Kolonnefarging for Mva-beløp i valuta og Beløp ekskl. mva i valuta
Samme kolonnefargingslogikk gjelder nå på bilagslinjen for beløpsfelter i valuta, som den eksisterende for feltene i innenlandsk valuta.
Funksjoner vedrørende alternativet Foreslå avgiftskode i Kundepref. / Lev.pref. i tabellen Aktør
Når dette alternativet er valgt, vil både Avg.kode kunde / Avg.kode lev. og Debet oms.kl. / Kredit oms.kl., hentet fra Område fra Aktør, oppdatere ordrelinjen.
Når alternativet ikke er valgt, vil verken Debet avg.k. / Kredit avg.k. eller Debet oms.kl. / Kredit oms.kl. bli oppdatert på Bilag fra tabellen Aktør.
I tidligere versjoner ble Debet oms.kl. / Kredit oms.kl. oppdatert på linjen Bilag uavhengig av om alternativet var valgt eller ikke.

SIE

SIE-import med #UNDERDIM
SIE-import av filer der en #UNDERDIM var definert, men transaksjoner der den definerte #UNDERDIM manglet, kunne ikke importeres. Dette er nå løst.
Ytelse i SIE Eksport
Ytelsen er forbedret ved kjøring av SIE Eksport på en bedrift med en stor mengde transaksjoner. Varigheten av eksporten på en stor database er betydelig redusert.

Hovedbok

Bilag med mengde og ingen beløp
Salgsbilag uten beløp og negativ mengde er nå riktig postert som debet.

Periodisering

Bilagsdato ved Periodisering
Ved angivelse av kontolinjer og bruk av periodisering arver de nye linjene for periodisering Bilagsdato fra det opprinnelige bilaget.

Rapporter

Utskrift av regnskapsrapporter fra et delelement
Det var bare mulig å skrive ut resultat og/eller balanserapporter fra et hovedelement i et vindu, ikke fra et delelement. Dette er nå løst.

Standard oppsett

Standard skjembilder
Standard skjembilde for Skattemelding har blitt oppdatert. En korreksjon er gjort i beløpsfeltet for grunnlag under post 2.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.