Endrede funksjoner 13.01.0 - Teknisk

Installasjonsprogram for Visma Business produktlinje

VUDAdmin-passordvalidering
Hvis tjenesten Visma User Directory ikke kjørte under installasjonen, kunne ikke passord for VUDAdmin-bruker valideres. En ny validering skjer nå etter at VUD-tjenesten har startet. Hvis passord er feil, vil du bli bedt om å angi korrekt VUDAdmin-passord.
Varsel om databaseoppgradering
Lagt til et varsel om at databaser vil bli oppgradert som del av installasjonsprosessen, hvis det er datamodellendringer mellom gjeldende installerte versjon og denne versjonen.
Fjernet Craxdrt_Interop.dll fra ISO/installasjon
Crystal Reports-filen Craxdrt_Interop.dll brukes ikke lenger i Visma Business og er derfor slettet fra Visma Business produktlinje-installasjonen.

VBS

Hurtigbufre roller i VBS i stedet for VBus-prosess
Du kan nå hurtigbufre tilgang i Visma Business Services når integrert med Visma User Directory. Dette er aktivert som standard og settes til 1200 sekunder, og tilgang vil ikke bli oppdatert i VBS i buffertiden. VBS må startes på nytt for å fremtvinge en tilgangsoppdatering. Denne innstillingen er konfigurerbar i Visma.BusinessHost.exe.config i noden configuration/visma.businessServices/settings/vudAccessCache.

Visma User Directory

Oppdatere VUD-endringer
Henting av seneste endringer fra Visma User Directory kan ta lang tid i store miljøer. Det er nå mulig å benytte en tidsstyrt jobb for å oppdatere Visma Business i stedet for hente alle endringer ved innlogging.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.