Endrede funksjoner 13.01.0 - Logistikk

Ordre

Frakt på planfaktura
Frakt er nå inkludert ved utskrift av planfakturaer.
Endre Ordretype på behandlet ordre
I versjon 12.01.0 var muligheten til å endre Ordretype på ordre der ordrelinjene inkluderte annen Reservert-mengde enn 0, blokkert. Dette er blitt gjort mindre restriktivt så bare ordre med ordrelinjer der annen Ferdigmeldt-mengde enn 0 vil bli blokkert.
Ordretype 5-navn endret
Navn for ordretype 5 er endret til 5 - Tilbud/Forespørsel siden den også kan brukes med transaksjonstype 6 - Innkjøp. De underliggende funksjonene er samme som før.

Visma.net AutoInvoice

AutoInvoice standardbruker API-nøkkel ikke lenger brukt for konfigurasjonsoppgaver
AutoInvoice standardbruker API-nøkkel er ikke lenger brukt som et reservealternativ ved kjøring av en oppgave som krever administratorrettigheter i Visma.net AutoInvoice. Nøkkelen er fortsatt i bruk som et reservealternativ ved sending og nedlasting av dokumenter. Endringen betyr at den innloggede brukeren må ha en AutoInvoice bruker API-nøkkel angitt i tabellen Bruker.
Fjern produkt-ID fra faktura-XML
En ny innstilling er introdusert i AutoInvoice behandling som, når den er angitt, betyr at Produktnr og GTIN item no. ikke er inkludert i XML-linjeinformasjonen.
Standard endepunkt når landet er Finland
Som en regel er standard endepunkt, uavhengig av land, Org.nr angitt på Aktør. For å forbedre håndtering vil alle endepunkter i Finland nå ha 0037 som prefiks. For bedrifter som ikke bruker dette prefikset, brukes feltene AutoInvoice endepunkt-ID og AutoInvoice endepunkt-skjema til å definere endepunktet.
AutoInvoice behandling organisert på nytt
Dialogboksen AutoInvoice behandling er omorganisert slik at alle innstillinger er angitt etter dokumentet de brukes for.
Aktiver AutoInvoice (enkel bedrift) endret til Konfigurere AutoInvoice-konto
Siden funksjonene i Aktiver AutoInvoice er utvidet, har funksjonen for å opprette bedrift blitt fjernet fra det gamle Aktiver AutoInvoice (enkel bedrift). Behandlingsvalget er nå begrenset til bare å konfigurere eksisterende Visma.net AutoInvoice-bedriftsinnstillinger, og navnet har blitt endret til Konfigurere AutoInvoice-konto.
Lukke Konfigurere AutoInvoice-konto
Når dialogboksen Konfigurere AutoInvoice-konto i tabellen Bedriftsopplysninger ble lukket, ble det i tidligere versjoner åpnet nettsiden for Visma AutoInvoice. Nettleseren vil nå i stedet åpne velkomstsiden for Visma.net AutoInvoice.
AutoInvoice operatørnr ikke lenger brukt ved fakturering
AutoInvoice operatørnr har blitt fjernet fra metadata ved sending av fakturaer via AutoInvoice, siden denne kunne forårsake feil.

Ordrematch

Endret beskrivelse i feltet Ord.linjestatus
I feltet Ord.linjestatus i tabellen Ordrelinje er nå beskrivelsen Dokumentsenter endret til Ordrematch-status.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.