Endrede funksjoner 13.01.0 - Generelt

Design

Kolonnenavn i innenlandsk valuta og EURO
Kolonner som viser pris, rabatt og beløp i innenlandsk valuta og EURO, bruker som standard suffiksene "(kr)", "i valuta" og "i EURO". Det er nå mulig å fjerne disse suffiksene ved å redigere kolonnenavnet i Design-modus.

Språk

Fjernet engelsk (USA)
Am. engelsk er fjernet fra listen over språk i Tekster. Br. engelsk er endret til Engelsk.

Visma User Directory

Oppdater grunndata i VUD
Siden versjon 11.00.0 har Oppdater grunndata i VUD sendt alle obligatorisk felter for en bedrift fra Visma Business til Visma User Directory, i tillegg til å oppdatere nettadressen og lisensnøkkelen. Oppdatering av alle bedrifter med obligatoriske felter kan ta mye tid i miljøer med et stort antall bedrifter. Disse funksjonene er nå endret. Bedriftsfeltene eksporteres bare til Visma User Directory hvis brukeren velger dette på slutten av behandlingsvalget.
Merk: Hvis det er manglende samsvar mellom Visma Business og Visma User Directory, anbefales det alltid å koble fra begge programmene og kjøre veiviseren Eksporter til Visma User Directory for å synkronisere alt igjen.
Fjernet Brukertilgang og Aktiver bedrifter for Visma Document Center fra Eksporter til Visma User Directory
Vi har fjernet Brukertilgang og Aktiver bedrifter for Visma Document Center fra Eksporter til Visma User Directory. Brukertilgang kan angis i VUD eller eksporteres ved Eksport til VUD i Visma Document Center.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.