Endrede funksjoner 13.01.0 - Bokføring

Visma.net AutoReport

Tilordne mellom Visma Business og Visma.net AutoReport
Ved rapportering via Visma.net AutoReport har Mva. reg.nr vært obligatorisk informasjon til nå. Fra versjon 13.01.0 og videre vil Org.nr bli brukt i stedet som ID. Dessuten er valideringer forbedret for Bankkonto og IBAN for å unngå avvisninger i offentlige portaler, for eksempel håndtere felter som er angitt med mellomrom som en del av nummeret.
Forbedret feilmelding når Visma Cloud Gateway (tidl. Visma On Premises Gateway) begrenses til bare lokal maskin
Ved rapportering via Visma.net AutoReport, er Visma Cloud Gateway (VCG)-installasjon nødvendig. Under installasjonen av VCG er det mulig å tillate at VCG bare er tilkoblet fra den lokale datamaskinen. Dette er angitt som standard i VCG-installasjonen av sikkerhetsgrunner. Dette forårsaker Visma.net AutoReport-tilkoblingsfeil i visse tilfeller siden Visma Business ikke kan nå VCG fra andre servere eller klientdatamaskiner. Feilmeldingen er nå forbedret til å angi at VCG-innstillinger må undersøkes hvis tilkobling til VCG ikke kan etableres.

Visma.net AutoPay

Import av avtaler om direkte debitering
Importen av kundeavtaler for direkte debitering inneholder en KID-kode som brukes til å finne riktig kunde. I tidligere versjoner var importen avhengig av en KID-definisjon i tabellen Factoringselskap for å finne kunden. Nå er rutinen utvidet til først å søke etter KID-koden i tabellen Kundetransaksjon.
Mottakers bankkonto importert til kolonnen Bankkonto
For innkommende betalinger fra Visma.net AutoPay er nå mottakerens bankkonto lagret i kolonnen Bankkonto i tabellen Bilag.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.