Nye funksjoner 13.00.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Sende og motta forsendelsesinformasjon
Forsendelsesinformasjon (informasjon om sendte varer, leveringsdatoer osv.) kan nå sendes til og lastes ned fra, Visma.net AutoInvoice. Nedlastingen kan aktiveres fra dialogboksen Konfigurere AutoInvoice-konto eller fra Aktiver AutoInvoice-veiviseren. Det er også lagt til funksjonalitet for å oppdatere eksisterende innkjøpsordre med data fra de nedlastede dokumentene. Utgående dokumenter med forsendelsesinformasjon sendes som Pakkseddel-dokumenter fra tabellen Ordredokument ved hjelp av behandlingsvalget Send til AutoInvoice. For å kunne sende dokumenter med forsendelsesinformasjon, må Pakksedler være aktivert for Dokumentkopier.
Nytt alternativ i AutoInvoice behandling
Alternativet Opprett ordredokument for pakkseddel er lagt til i AutoInvoice behandling for den nye funksjonen for forsendelsesinformasjon. Når det er valgt, vil Visma Business overstyre innstillingen for pakkseddel i Dokumentkopier og opprette data i tabellene Ordredokument for dokumenttypen slik at forsendelsesinformasjon kan sendes.
Fakturering til forbruker
Kundepref.-flagget Privatperson kan nå brukes til å identifisere en kunde som forbruker når fakturaer sendes til Visma.net AutoInvoice. Når flagget er angitt, vil fakturaens XML-fil bruke Kundenr i stedet for Org.nr som identifikasjon. Hvis avsenderen har en B2C-avtale gjennom Visma.net AutoInvoice, vil dette alternativet fungere på samme måte som hvis AutoInvoice operatørnr ble satt til B2CNO. Fakturaen vil sendes per e-post. Hvis ingen avtale blir funnet, skrives den ut. Dette alternativet fungerer for alle markeder for sending av forbrukerfakturaer.
Bruke B2C-funksjoner med Privatperson i stedet for AutoInvoice operatørnr
Behandlingsvalgene Send B2C-avtaleforslag til AutoInvoice og Sjekk for AutoInvoice oppføring kan nå brukes til å registrere og laste ned B2C-referanser uten at AutoInvoice operatørnr er angitt for B2C, så lenge Kundepref.-flagget Privatperson er angitt og kundens land er Norge.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.