Nye funksjoner 13.00.0 - Generelt

Automatisk oppdatering av godkjenningspolicyer i Visma User Directory (GDPR)

Oppdater godkjenningspolicyer til et høyere sikkerhetsnivå
Når du oppgraderer eldre versjoner til gjeldende versjon, vil alle brukere som bruker standard godkjenningspolicy i Visma User Directory, bli oppdatert til en ny godkjenningspolicy. VUDAdmin-brukeren og system-brukeren vil bli koblet til den nye Admin-godkjenningspolicyen, og resten av brukerne vil bli koblet til den nye godkjenningspolicy for standardbrukere. Hvis gjeldende passord før oppgraderingen ikke samsvarer med den nye godkjenningspolicyen, vil en ny dialogboks be om endring av passordet for VUDAdmin-brukeren og en annen for systembrukeren.
Merk: Alle andre brukere vil bli bedt om å endre sine passord første gang de logger på etter oppgraderingen hvis det gjeldende passordet ikke samsvarer med den nye policyen. En administrator bør imidlertid gjennomgå de nye policyene i Visma User Directory og justere dem i henhold til bedriftens behov.

Revisjonsspor (GDPR)

Logg inn som system
Et nytt alternativ for Logg inn som system har blitt lagt til under feltet Moduler i tabellen Bruker.
Hvis man ikke bruker brukeren "system", blir det lettere å vite hvem som har gjort hva i systemet. I stedet bør du opprette en ny bruker i brukertabellen med alternativet Logg inn som system (dialogboksen Moduler). På den måten kan du gjøre alle endringene som før, men de vil bli logget med brukernavnet. Kun én bruker om gangen kan være logget på Visma Business med system-brukeradgang, enten ved å logge på som brukeren "system", eller som en annen bruker ved å angi alternativet Logg inn som system.
Merk: For noen operasjoner må flagget Systemansv. være angitt. Dette er tilsvarende som for brukeren "system". I tillegg må en rolle tildeles for Visma Business i Visma User Directory (hvis VUD-innlogging er aktivert).

Visma.net AutoPay

Forenklet oppstart av Visma.net AutoPay for flere bedrifter
Det er nå mulig å aktivere Visma.net AutoPay for mer enn én bedrift om gangen. Det er lagt til et nytt behandlingsvalg kalt Aktiver AutoPay i tabellen Bedrift. Behandlingsvalget starter en veiviser som først evaluerer om alle de valgte selskapene kan aktiveres for Visma.net AutoPay (sjekker obligatorisk informasjon), deretter får man mulighet til å aktivere Visma.net AutoPay-tjenesten. I det siste trinnet angis standard konfigurasjon for alle aktiverte selskap.

Overvåkningspunkt

Flere Visma Document Center-statuser
Det er lagt til to nye kilder fra Visma Document Center i feltet Ekstern kilde i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.
2 - Document Center - fullført
Dette vil telle antall dokumenter i Visma Document Center som har blitt godkjent, men ikke overført til regnskap. Dokumenter med status = 30 og regnskapsstatus <> 30, telles som fullført.
3 - Document Center - avvist
Dette vil telle antallet dokumenter i Visma Document Center som har blitt avvist under godkjenningsprosessen. Dokumenter som har statusen = 21, telles som avvist.
Fremhev prioriterte oppgaver
Oppgaver som krever mer oppmerksomhet, kan nå fremheves. Et nytt alternativ, Høy prioritet, er lagt til i kolonnen Valg i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon. Når alternativet er aktivert vises det et ikon i kolonnen Prioritet i tabellen Overvåkningspunkt, og tekstfargen endres.
Vise null-linjer
Et nytt alternativ, Vis null-linjer, er lagt til i kolonnen Valg i Overvåkningspunkt-definisjon. Når det er aktivert, blir linjer som har antallet null, synlige i tabellen Overvåkningspunkt. Som standard vises ikke linjer der antallet er null.
Sortering i tabellen Overvåkningspunkt
Nå er det mulig å sortere rader i tabellen Overvåkningspunkt. Innstillingene Bruddkolonner og Beregn gjennomsnitt kan ikke brukes.
Søk og filtrering i tabellen Overvåkningspunkt
Nå er det mulig å filtrere resultater i tabellen Overvåkningspunkt med Søkepanel. Vilkårene som er angitt i Søkepanel kan lagres med vindusoppsettet.
Lagt til støtte for koblede vindusoppsett
Overvåkningspunkt støtter nå koblede vindusoppsett. Kobling bruker samme logikk som når et koblet oppsett åpnes fra menyen.
Hvis bruker, bedrift eller bedriftsgruppe har et koblet vindusoppsett knyttet til Kilde vindusnr. som er definert i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon, vil det koblede oppsettet brukes som kilde i stedet. Hvis det koblede kildevinduet ikke har det samme sideelementet som i Kilde sideelementnr., vises en feilmelding i tabellen Overvåkningspunkt.
Åpning av et målvindu med behandlingsvalget Gå til detaljer i tabellen Overvåkningspunkt, kan nå også åpne koblede oppsett.
Merk: Et standard vindusoppsett kan erstattes med et tilpasset oppsett ved å velge avkrysningsboksene Lag kopi og Link i dialogboksen Lagre vindusoppsett.
Tell rader i tabellen Overvåkningspunkt
Menyalternativet Tell rader viser nå riktig antall rader i tabellen Overvåkningspunkt. Tidligere viste det alltid null som antall.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.