Nye funksjoner 13.00.0 - Bokføring

AltInn

Opprette bunt for mva-betaling i Norge
Norske bedrifter kan opprette en mva-betalingsbunt basert på informasjonen de får fra Altinn, ved å bruke Opprett mva.betaling i tabellen AutoReport arkiv. Dette behandlingsvalget oppretter en bunt basert på XML-innholdet og feltene Leverandørnr. avgiftsoppgjør og Avg.oppgj.konto fra tabellen Bedriftsopplysninger. Bunten opprettes alltid med dagens dato. Etter at bunten har blitt oppdatert, kan det opprettes et betalingsforslag tilsvarende som for andre åpne poster.

Hvis du vil automatisere opprettelsen av buntvis mva-betaling, aktiverer du innstillingen Behandle meldinger for betaling av mva. automatisk i feltet AutoReport behandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Når betalingsinformasjonen mottas fra Altinn, opprettes en bunt basert på den.

Hvis det allerede har blitt opprettet en betalingsbunt for den samme avgiftsperioden og det samme året, er det ikke mulig å opprette en ny. Hvis man likevel ønsker en betalingsbunt, må den opprettes manuelt. Denne funksjonen støttes ikke i Sverige, Danmark eller Finland.

Lag betalingsforslag

Automatisk opplasting av betalingsforslag
Det er lagt til en ny innstilling for Automatisk opplasting av betalingsforslag under Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift. Når dette velges, vil et generert betalingsforslag umiddelbart sendes til det tilkoblede EBF-systemet uten at du trenger å kjøre behandlingsvalget Legg ut data.

Åpen kundepost

Forfall inkl. løpedager
En ny kolonne kalt Forfall inkl. løpedager er lagt til i tabellen Åpen kundepost for å vise Forfallsdato inkludert Løpedager. Dette kan for eksempel brukes med Overvåkningspunkt.
Verdien Løpedager som brukes til beregning, hentes i følgende rekkefølge:
  1. Betalingsbet. Hvis den brukte betalingsbetingelsen ikke har en løpedagsverdi, vil den se etter det neste alternativet.
  2. LandnrÅpen kundepost. Hvis dette er angitt, brukes verdien Løpedager for dette landet.
  3. Landnr i Bedriftsopplysninger.
Når enten Landnr eller Betalingsbet. endres i posten Åpen kundepost, vil verdien Forfall inkl. løpedager oppdateres automatisk.
På nye poster vil Forfall inkl. løpedager beregnes automatisk. På eksisterende poster må det nye behandlingsvalget Rekalkuler "Forfall inkl. løpedager" dato brukes.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.