Forbedringer 13.00.0 - Logistikk

Ordre

Ekstra omkostningsfordeling med Antall pr. enhet
Når kostprispåslag til en innkjøpsordrelinje distribueres med en Antall pr. enhet forskjellig fra 1, ville det beregnede kostprispåslaget inkludere antall per enhet. Resultatet var at det totale distribuerte kostprispåslagsbeløpet var mindre enn beløpet som ble angitt i feltet Kostprispåslag. Ordrelinje-distribusjonen er nå basert på Antall, mens Antall pr. enhet inkluderes når man angir Kostpris i tabellen Vareparti.

Visma.net AutoInvoice

Totalrabatt med flere merverdiavgiftssatser
I elektroniske fakturaer med flere merverdiavgiftssatser ble Totalrabatt % distribuert feil i henhold til satser, og fakturavalideringen kunne da feile. Dette er nå løst.
Brutto fakturalinje uten mva.
Produkter uten mva på bruttofakturaer ble vist med en negativ rabatt tilsvarende linjebeløpet. Dette førte ikke til at noen leveringer feilet, men det så feil ut. Dette er nå rettet opp.
Inng. dok. endringsstatus for behandlet ordre
Inng. dok. endringsstatus i tabellen Inngående dokumentendring beholdt verdien 1 - Ny for dokumenttypen 1 - Ordre etter at dokumentet hadde blitt behandlet. Rader i tabellen blir nå oppdatert med enten 2 - Behandlet eller 3 - Feil etter behandling.
Kjøre "Enkel respons til AutoInvoice ordre" via VBS
Når behandlingsvalget Enkel respons til AutoInvoice ordre ble kjørt via Visma Business Services (VBS), oppstod et unntak slik at behandlingsvalget feilet. Dette er nå løst.
Behandling av tekstprodukt
Ordrelinjer uten antall arvet automatisk Avg.kode fra Ordre, og det førte til at fakturaer feilet når de ble validert. Ordrelinjer uten antall (med eller uten Produktnr) blir nå vist som fritatt for mva.
Nedlasting av B2C e-fakturareferanse
Når behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring ble brukt til å laste ned B2C-e-fakturareferanser, ble det for mange resultater. Nå vil kun referanser for kunder som har en akseptert eller aktiv B2C-avtalestatus, bli lastet ned.

Visma XML

Flere vedlegg med identiske filnavn
Hvis flere vedlegg med identiske filnavn ble lagt til en Visma XML-faktura, ville de innebygde dataene inneholde det samme antallet filer, men alt innholdet ville være fra det første vedlegget. Dette er nå løst.

Grafisk brukergrensesnitt

Oppfølging av tilbud
En tekst ble avkuttet i dialogboksen Oppfølging av tilbud. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.