Forbedringer 13.00.0 - Generelt

Felles tabeller

Krasj når hovedbokskonto ble slettet
Når tabellen Hovedbokskonto var satt opp som en felles tabell, kunne sletting av en konto i hovedselskapet føre til en SQL-feil. Dette er nå løst.

Visma User Directory

Bedrifter som ble fjernet fra en bedriftsgruppe i Visma User Directory, ble oppdatert i Visma Business
Hvis du slettet alle bedrifter fra en bedriftsgruppe i Visma User Directory, ble bedriftsgruppen og medlemmene i den ikke oppdatert i Visma Business, og medlemmene i bedriftsgruppen var derfor ikke synkronisert. Dette er nå løst.
Eksporter til Visma User Directory når databasepassordet inneholder { eller }
Hvis en SQL-bruker hadde et passord som inneholdt { eller } (venstre eller høyre klammeparentes), feilet Eksporter til Visma User Directory. Dette er nå løst.
Bedriften blir overskrevet i Visma User Directory hvis det finnes et duplikatnavn i Visma Business.
Utvidet validering av dupliserte bedriftsnavn har blitt lagt til i Eksporter til Visma User Directory-veiviseren, slik at bedrifter med samme navn ikke blir overskrevet i Visma User Directory.
Eksporter til Visma User Directory feilet når Org.nr allerede fantes i Visma User Directory
En bedrift kunne ikke eksporteres til Visma User Directory hvis det allrede fantes en annen bedrift med samme Org.nr der. Dette er nå løst. Nå kan bedriften eksporteres og vil bli merket som en testbedrift.
Eksporter til Visma User Directory
Når Eksporter til Visma User Directory ble utført, ble opsjonen Aggregerte adgangsrettigheter når VUD benyttes (i stedet for snitt) under feltet Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger, ikke angitt. Dette er nå løst.
Merk: Navnet på valget har blitt endret fra Snitt (i stedet for union) av restriksjoner på roller i VUD, til Aggregerte adgangsrettigheter når VUD benyttes (i stedet for snitt av rettigheter)

Oppsett

Intrastat-oppsett
"Eksporter"-knappen i oppsettet "0334. Intrastat" ga feilmelding pga. en manglende fil. Dette er nå rettet i standard oppsett for alle land.

Visma Reporting Web Client

Automatisk pålogging til Visma Reporting Web Client ved oppstart fra Visma Business
Når alternativet Start Visma Reporting Web-klient er aktivert i feltet Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger, var pålogging påkrevd når Visma Reporting Web Client ble åpnet fra knappen Rapportering i menyen Bedrift. Nå er det mulig å starte Visma Reporting Web Client fra Visma Business uten enda en pålogging.

Visma Import-filter

Visualiser importfremdrift til Visma Business
Det er lagt til en ny fremdriftslinje for Visma Import-filter.
Import av debetkontonumre
Debetkontonumre ble ikke importert gjennom Visma Import-filter. Dette er nå løst.
Kryptert lisensinformasjon inneholder et mellomrom
Når den krypterte lisensinformasjonen til Visma Import-filter inneholdt et mellomrom, ble det vist en .NET-feil når Visma Import-filter ble startet. Dette er nå løst.

Generelt

Villedende melding ved oppfrisking i tabellen Bedriftsopplysninger
En oppfrisking i tabellen Bedriftsopplysninger viste en melding om at endringer ble lagret, selv når dette ikke skjedde.
Bruke en innspilt makro til å åpne et tidligere lagret vindu
Under opptak av handlinger på en Knapp i et oppsett, tillater Visma Business nå åpning av et Oppsett fra Ribbon og fra Oppsett-utforsker.
Krasj når Adgangselement 1/2 angis direkte i tabellen Brukeradgangskonflikt
Det kunne i noen sammenhenger oppstå et krasj når adgangselementnummeret ble angitt direkte. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.