Forbedringer 13.00.0 - Bokføring

Bokføring fra ordre

Tapte bilagsnumre
Når man oppretter bunt og bilag fra ordre, og bunt ikke ble opprettet på grunn av nullverdi i ordre, ville Visma Business likevel bruke bilagsnumre, noe som førte til "tapte" bilagsnumre. Dette er nå løst.
Feil bokføring av Kostprispåslag % når Prisenhet = 3 - Areal
Det ble ikke tatt høyde for Prisenhet = 3 - Areal når bilag ble opprettet fra behandlingsvalget Mottatt faktura. Dette er nå løst.

SIE

SIE-import
Numerisk #OBJECT uttrykt som "01", "02" osv. i stedet for "1", "2" osv., ble som standard ansett som alfanumeriske objekter som ikke kunne importeres til Ansvarsenhet 1 - Ansvarsenhet 6. Dette er nå løst.
Elementtypen #PSALDO -1, # RES -1 and #SRU -1 manglet fra SIE Eksport-filtype 4
Hvis det ikke var noen bokføring i gjeldende år for en resultatkonto, ville elementtypen # RES -1 for denne kontoen mangle i den eksporterte SIE-filtype 4, og # PSALDO-1 og #SRU -1 ville også mangle. Dette er nå løst.

Purrebrev

Purregebyr blir ikke lagt til i makroen @giroamount() på purreformularet
Purregebyr ble ikke lagt til i makroen @giroamount() som ble brukt i formularet Purrebrev. Det var et manglende samsvar mellom "betales" og beløpet som ble vist på girodelen av formularet Purrebrev. Dette er nå løst.

Visma.net AutoPay

Bilag for betalinger til kunde
For betalinger til kunder ble felter som Forfallsdato og Betalingsbet. utfylt på bilagslinjen, uten at dette er nødvendig. Dette er nå løst.
Doble bankkontoposteringer
Når bilagsart som ble brukt til betalinger, hadde en angitt hovedbokskonto for bank i ett av feltene Debet konto eller Kredit konto, ville en betalingsimport skape doble posteringer mot bankkontoen (både på hver linje og som en sumlinje). Dette er nå løst.
Import av valutakurser
Import av valutakurser ble avbrutt hvis en valuta med ugyldig ISO-kode var definert i tabellen Valuta. Dette er nå løst.
Feil banktransaksjonsbeløp for inngående valutabetalinger
Beløpet på bankkontoens bilagslinje brukte ikke taggen <ReceivedAmount> fra filen for inngående betalinger. I stedet ble beløpet beregnet fra taggen <PaidCurrencyAmount> og valutakursen i tabellen Valuta. Dette blir nå behandlet korrekt når bankkontoens valuta er den samme som ERP-valutaen. For bankkontoer med andre valutaer vil beregningen skje på samme måte som tidligere.

Merverdiavgift

Bokføring av innkommende fakturaer fra ordrer med ikke-standard valuta
Mva-beløp i valuta implementeres på følgende måte i dialogboksen for fakturamottak:
  • Mva-beløp i valuta vises i hakeparenteser kun som informasjonstekst.
Mva-beløpene som tilsvarer Avg.kode, vises på én enkelt linje:
  • Nasjonalt Mva-beløp i nasjonal valuta og i hakeparentes Mva-beløp i valuta etterfulgt av den utenlandske valutaen.
Når det gjelder feltet for Mva-beløp i dialogboksen Fakturamottak, viser vi bare beløpet i nasjonal valuta og legger til kolonnen Std. val. kolonnenavn i feltetiketten. Feltet Mva-beløp forblir redigerbart.

Bilagsoppdatering

Feilmelding ved oppdatering av bilag
I noen tilfeller ble det vist en melding om teknisk feil etter at et bilag i tabellen Bilag ble oppdatert. Feilen var koblet til Visma.net-integrasjoner, også når integrasjoner ikke ble brukt. Dette er nå løst.

Parallell Mva-melding

Saldering av mva-kontoer
I Norge må omsetningsoppgave for primærnæringene fylles ut hvert år av bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske med en omsetning som overskrider et angitt terskelbeløp. I tillegg skal disse levere mva-melding for alminnelig næring annenhver måned.
Dette krever to mva-formularer. Kolonnen Formularnr i tabellen Avgiftskode kan brukes til å opprette parallelle omsetningsoppgaver. Dette krever doble sett med avgiftskoder og at Formularnr er utfylt for alle avgiftskoder.
Under godkjenning av Mva-melding gjorde ikke salderingsprosessen for avgiftskontoene dette basert på faktiske verdier fra den opprettede Mva-melding. Alle avgiftskontoer i tabellen for avgiftskoder ble saldert, uansett hvilket formular de var koblet til. Dette er nå løst.
Mva-meldingsnrHovedbokstransaksjon
Når Mva-melding ble godkjent for parallelle omsetningsoppgaver, ble ikke feltet Mva-meldingsnr i tabellen Hovedbokstransaksjon riktig angitt. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.