Endrede funksjoner 13.00.0 - Teknisk

Installasjon

Ikke tillatt å opprette bedrifter under oppgradering
Muligheten for å opprette bedrifter i Oppsett- og integrasjonsveiviseren har blitt deaktivert under oppgradering av Visma Business. Nå er det bare mulig å opprette bedrifter hvis det ikke finnes noen bedrifter (ny installasjon), ellers må bedrifter opprettes fra Visma Business.
Fjernet gammel .NET framework-versjon fra Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet
Visma Business produktlinje-installasjonsprogrammet hadde både det eldre .NET 3.5 framework og .NET 4.6 framework. Gamle .NET 3.5 framework er nå fjernet fra installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje.

Master Data Management

Bedre ytelse ved bruk av mange bedrifter i felles tabeller
Når man hadde felles tabeller for mange klienter, kunne triggerne av Master Data Management-overvåking forårsake tidsavbrudd. Synkronisering for bedrifter som bruker felles tabeller, skjer nå kun på forespørsel, ikke automatisk. Når du skal initiere synkroniseringen for bedriftene som bruker felles tabeller, bruker du behandlingsvalget Distribuer til klienter i tabellen Ventende Master Data Management synk.informasjon til klient. Synkroniseringen for hovedselskapene skjer automatisk.
Merk: Det er mulig å automatisere behandlingsvalget Distribuer til klienter ved å benytte Visma Business Jobbplanlegger, samt legge til oppgave for dette i tabellen Jobb.

Plugins.xml

Avsluttet støtte for taggen <IncludeFolder> i Plugins.xml
Taggen <IncludeFolder> ble tatt med som en enkel metode for å distribuere utvidelser til Visma Business, fordi det ville søkes etter programutvidelser i denne mappen uten at filen Plugins.xml måtte endres. Dette kunne føre til problemer, spesielt når man distribuerte datamodellutvidelser, siden det begrenset muligheten til å kontrollere innlastingsrekkefølgen for de aktuelle utvidelsene og dermed førte til at hele tabeller ble eksportert og importert når databaser ble oppgradert. Fra versjon 13.00.0 kan utvidelser bare distribueres ved å legge til en <Extension>-tagg inni <Extensions>-taggen i Plugins.xml. Utvidelser vil alltid lastes inn i rekkefølgen de har i Plugins.xml.
Merk: Denne endringen vil bare påvirke deg hvis du distribuerer DME eller andre utvidelser til Visma Business ved å plassere dem i folderen angitt i <IncludeFolder> (med standardverdien "Dynamic contributions"). Hvis du allerede distribuerer DME eller andre utvidelser ved å legge til taggen <Extension> i Plugins.xml (standard virkemåte for verktøyet DME), vil du ikke påvirkes av denne endringen.

Skriv til PDF

PDF-bibliotek
PDF4NET, som er biblioteket Visma Business bruker ved utskrift til PDF, har blitt oppdatert til nyeste versjon (versjon 5.0.1).

Passord

Endre brukerpassord for VUD-integrasjon
Nå er det mulig å oppdatere passordet for den skjulte brukeren som brukes til kommunikasjonen med Visma User Directory. Du endrer det ved å gå til tabellen Systemopplysninger og kjøre behandlingsvalget Endre VUD-integrasjonsbrukers passord. Det er bare VUD-superbrukere som har tilgang til å gjøre dette.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.