Endrede funksjoner 13.00.0 - Logistikk

Factoring

Endret format for Factonor (SpareBank 1 Factoring)
Av hensyn til valutahåndtering har filen Factonor.imp blitt oppdatert med nye felter for "ISO-landskode" og "ISO-valutakode". I tillegg eksporteres feltet Beløp i valuta (i stedet for feltet Beløp) fra tabellen Kundetransaksjon.

Visma.net AutoInvoice

Differensiering mellom Endpoint og PartyIdentification
Det er nå mulig å bruke forskjellige verdier for mottakerens Endpoint og PartyIdentification ved sending til mottakerens Visma.net AutoInvoice. Standardverdier hentes som tidligere inn fra Org.nr. Hvis Endpoint må være forskjellig fra standardverdien, brukes AutoInvoice endepunkt-ID og AutoInvoice endepunkt-skjema. Hvis PartyIdentification må være forskjellig fra standardverdien, brukes GLN/GS1 nr. Hvis det er data i GLN/GS1 nr. som ikke skal brukes til PartyIdentification, merk av for det nye alternativet Ikke bruk "GLN/GS1 nr." til PartyIdentification i feltet Aktørbehandl. Hvis dette velges, vil standardalternativet brukes til PartyIdentification.
Kombinerte meldinger om fullført og mislykket resultat ved dokumentsendinger
For å unngå for mye informasjon på skjermen, vil det nå bare vises én enkelt melding om vellykket eller mislykket sending når dokumenter sendes til Visma.net AutoInvoice. Legg merke til at hvis noen av dokumentsendingene mislykkes, vises kun meldingen om mislykket sending. Enhver feil ved overføring til Visma.net AutoInvoice, logges i detalj i tabellen EDI-feilmelding med Opprinnelse = AutoInvoice.
Tilordne bokføringskostnad til faktura
Med den nye tabellen Ordrelinje-tillegg har vi nå full støtte for ordrelinjens bokføringsinformasjon når fakturaer sendes til Visma.net AutoInvoice. Innholdet i feltet kan komme fra inngående innkjøpsordrer ved at Behandle dokument kjøres i tabellen Inngående dokument, eller innholdet kan skrives rett inn i feltet.
Endret tilkobling av notat
Med de nye tabellene Ordre-notat og Ordrelinje-notat vil standard tilkobling for notat for både sending og mottak, være disse tabellene. Alternative tilordninger er fremdeles tilgjengelig via Visma.net AutoInvoice mapping tool.
Endring i behandlingsvalget Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres"
Behandlingsvalget Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres" ble innført for å endre status på dokumenter som det ellers ikke ville vært mulig å sende, eller ganske enkelt for å fjerne det fra et oppsett. Det er lagt til et ekstra alternativ for å støtte den nye funksjonaliteten for sending av pakksedler til Visma.net AutoInvoice. For Dok.type 3 - Pakksedler som mangler AutoInvoice-status, er det nå mulig å endre til 4 - Kan ikke overføres.
cac:ValidityPeriod i ordreutdata
cac:ValidityPeriod har blitt fjernet fra XML-ordren.

Fakturadato

Fakturadato arvet fra foregående faktura
Fakturadatoen som ble foreslått i dialogboksen for fakturautskrift, ble arvet fra forrige fakturautskrift. Dette er nå endret slik at den foreslåtte Fakturadato alltid vil settes til dagens dato.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.