Endrede funksjoner 13.00.0 - Generelt

Godkjenningspolicy (GDPR)

Passordlengde
Støtte for passordlengder på over 16 tegn. Ny maksimal passordlengde er nå 64 tegn.

Sletting av dokumenter (GDPR)

Sletting i dokumentarkiv
Det kan bli nødvendig å slette ordredokumenter og kundedokumenter for å overholde den nye generelle forskriften om personvern. Fra versjon 13.00.0 er det mulig å slette poster fra tabellen Ordredokument og tabellen Kundedokument. Kun brukere med alternativet Systemansv. i tabellen Bruker vil kunne slette.
Merk: Det anbefales å begrense slettinger via innstillingene for Adgangsgruppe. Dette bør gjøres rett etter oppgradering til versjon 13.00.0 for å hindre at brukere sletter poster i disse tabellene ved et uhell. Begrensningene for Adgangsgruppe vil ikke gjelde for system-brukeren.

Overvåkningspunkt

Forenklede innstillinger for brukeradgang i Overvåkningspunkt
Innstilling av brukeradgang for Overvåkningspunkt har blitt forenklet. Alle adgangsinnstillinger gjøres nå på ett sted, i tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang. Hver linje i tabellen vil koble Overvåkningspunkt-definisjon til en bruker og en bedrift eller bedriftsgruppe.
Merk: Alle eksisterende adgangsinnstillinger for Overvåkningspunkt må angis på nytt etter oppgradering. Tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang tømmes under oppgraderingen, og tabellen Overvåkningspunkt-brukeradgang er ikke lenger tilgjengelig. Hvis innstillinger for bruker- og bedriftsadgang for Overvåkningspunkt har blitt angitt i en tidligere versjon, vurder å eksportere eller kopiere innhold fra tabeller før du oppgraderer for å kunne angi innstillingene på nytt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.