Endrede funksjoner 13.00.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

AutoPay betalingsreferanse
Referanser til betalingen i Visma.net AutoPay ble i tidligere versjoner lagret i feltet Ekstratekst, nå har feltet AutoPay betalingsreferanse blitt lagt til som et eget felt hvor denne informasjonen kan lagres.
KID-kode ikke funnet
Når en KID-kode fra filen med inngående betalinger ikke blir funnet i tabellen Åpen kundepost, vil nå en varseltekst vises i feltet Ekstratekst.
Advarsel om mulige doble betalinger
Når man finner en KID-kode fra filen med inngående betalinger i tabellene Åpen kundepost eller Kundetransaksjon, og verdien er 0 (null) i kolonnen Restbeløp, vil det nå vises en varseltekst om mulig dobbel betaling i feltet Ekstratekst.
Matching av betalinger mot kontantrabatt
For inngående betalinger med referanse til et fakturanummer (ikke en KID-kode) blir det kontrollert at det betalte beløpet er identisk med feltet Restbeløp i tabellen Åpen kundepost for å sikre riktig matching. Ved håndtering av betalinger med kontantrabatt er det nå lagt inn en ekstra sammenligning av det betalte beløpet mot verdien i feltet Kontantbeløp. Hvis resultatene i noen av disse kontrollene er OK, blir feltene Motref. og Kredit konto (kundenr.) fylt ut med de riktige verdiene på bilagslinjen.

Ordrematch

Endret beskrivelse for "Dokumentsenter status" fra feltet Ordrestatus 2
Beskrivelsen i feltet Ordrestatus 2 under kategorien Diverse i tabellen Ordre, er nå endret fra Dokumentsenter status til det mer generelle Dokumentstatus.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.