Forbedringer 12.10.1 - Teknisk

Adgangsrettigheter

Feil brukeradgang til bedrifter ved bruk av Overvåkningspunkt
Åpning av tabellen Overvåkningspunkt, før man gikk inn på en av bedriftene, kunne gi feil adgangsrettigheter når man gikk inn på de enkelte bedriftene. Dette er nå løst.

Brukergrensesnitt

Forbedret håndtering av innebygde web-sider
I oppsett som inkluderte web-sider vist fra en tabell, kunne Visma Business uventet stenge ned i Windows 10 versjon 1709. Dette kunne skje når fokus ble hurtig skiftet mellom rader. Håndtering av web-sider har nå blitt forbedret.

Master Data Management

Kan ikke synkronisere til Master Data Management - sorteringskonflikt
Dersom bedriftsdatabasen hadde en annen sorteringsorden ("collation") enn SQL-serveren, kunne noen SQL-kommandoer som benyttet midlertidige tabeller i SQL Server gi sorteringsproblemer. Dette er nå løst.
Avgiftskode BaseRate feilaktig i Master Data Management
Avgiftskodens BaseRate ble sendt feilaktig til MDM. Dette er nå løst. (Formelen for Master Data Management BaseRate er nå 100 - TxCd.CstP.)

Visma User Directory-integrasjon

Adgangsgrupper ved bruk av VUD
Ved bruk av VBS ble det sjekket mot adgangsgrupper i Visma Business, selv om VUD var aktivert. Dette er nå løst.
Konfigurerbar cache for VUD
Cache-tiden for adgangskall gjort fra Visma Business til VUD er nå konfigurerbart, for å kunne forbedre ytelse i miljøer med mange brukere. Konfigureringen gjøres i VBus.exe konfigurasjonsfilen under VUDAccessCacheTimeInSeconds. Standardverdi er satt til 300 sekunder.

Database

Forbedret databaseoppgradering
Oppgradering av databasetabeller er blitt optimalisert for bedre ytelse.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.