Forbedringer 12.10.1 - Logistikk

Ordre

Kreditnota, ytelsesforbedring
Ytelse ved ferdigmelding av kreditnotaer har blitt forbedret.
Undertrykte memo-linjer skrevet
Linjer i memo som starter med enten semikolon (;) eller start hakeparentes ([) skal utelates ved utskrift av ordredokumenter, men alle linjer ble skrevet. Dette er nå løst.

Fakturautskrift

Hastighet fakturautskrift
Utskrift av fakturaer gikk i noen tilfeller tregere i forrige versjon. Dette er nå løst.

Visma.net AutoInvoice

Factoring og Faktureres kunde
Ved sending av fakturaer med factoring, ble mottakerinformasjonen for dokumentet satt basert på Kundenr istedenfor Faktureres kundenr, så fakturaen kunne bli sendt til feil adresse dersom disse ikke var like. Fakturaer som skal til factoring blir nå levert til faktureres kunde.
Feilmelding om vedlegg ikke inkludert
Dersom det lokale miljøet gjorde at Visma Business ikke hadde tilgang til PDF-dataene som skulle inkluderes i XML-en, ville forsendelse til Visma.net AutoInvoice feile uten mulighet til å sende på nytt. For å unngå dette sjekker nå Visma Business om dataene er tilgjengelige, og hvis ikke vil fakturaen bli sendt uten inkludert PDF.
Avrunding av priser fjernet
Priser på fakturalinjer ble alltid avrundet til to desimaler, men priser sjekkes mot linjebeløp under validering. Dette kunne gi feil dersom summen av Pris etter rabatt multiplisert med Antall ikke var nøyaktig det samme som linjebeløpet. For å korrigere dette, er prisen i XML-filen nå aldri avrundet.
Hent AutoInvoice-operatører med Aktiver AutoInvoice
Ved lukking av Aktiver AutoInvoice-veiviseren, vil behandlingsvalget Hent AutoInvoice-operatører laste ned data til tabellen AutoInvoice operatør for alle valgte bedrifter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.