Forbedringer 12.10.1 - Bokføring

Mva.

Feilaktig melding vist ved bruk av avgiftskode for forholdsmessig fradrag
Feilaktig melding ble vist under bilagsregistrering når en Avgiftskode med utfylt Kostn. % ble benyttet. Dette er nå løst. Meldingsteksten for mva. vises i henhold til omsetningsklassen. For omsetningsklassene 6, 8, 11, 12, 15, 19, 21 og 25 vises meldingen basert på utregning fra nettobeløp, mens for alle andre omsetningsklasser vises meldingen basert på bruttobeløp.

Ordrematch

Ordrematch, fakturanummer med bokstaver
Det er nå mulig å behandle fakturaer med bokstaver i fakturanummer. Tidligere ble alle andre tegn enn tall fjernet fra fakturanummeret i ordrematch-rutinen.

Driftsmidler

Avskrivning i Valuta og Valutanr 2
Avskrivning av et driftsmiddel med anskaffelsesverdi i Valuta / Valutanr 2 fikk ikke korrekt Beløp i valuta / Beløp i valuta 2 på bilagslinjer opprettet via behandlingsvalget Avskrivning. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.