Nye funksjoner 12.10.0 - Generelt

Overvåkningspunkt

Ny Overvåkningspunkt-funksjon
Overvåkningspunkt gir en rask oversikt over Visma Business-data fra alle de valgte bedriftene. Du kan enkelt åpne detaljene i kildebedriften for å få mer informasjon om status for oppgaven.
Resultater i tabellen Overvåkningspunkt genereres basert på innstillinger i tabellene Overvåkningspunkt-definisjon, Overvåkningspunkt-bedriftsadgang og Overvåkningspunkt-brukeradgang.
Overvåkningspunkt vil beregne antall rader i forhåndsdefinert oppsett og tabell, og vise resultatet hvis antallet er mer enn null. Resultater oppdateres hver gang tabellen Overvåkningspunkt åpnes eller oppdateres.
Det er mulig å se detaljene i tilkoblede oppsett fra tabellen Overvåkningspunkt. Detaljene kan åpnes på flere måter:
 • Dobbeltklikk tallet i kolonnen Antall.
 • Trykk på tasten * i kolonnen Antall
 • Klikk på Gå til detaljer for å behandle en merket linje
Legge til et nytt element som skal følges opp i Overvåkningspunkt
Legg til som Overvåkningspunkt kan startes fra et hvilket som helst lagret oppsett. Høyreklikk en tabell og klikk på Legg til som Overvåkningspunkt i menyen.
Merk: Bruk av Legg til som Overvåkningspunkt forutsetter at Systemansv. er aktivert i tabellen Bruker.
Fremgangsmåte
 1. Åpne et lagret oppsett.
 2. Høyreklikk en tabell du vil bruke som kilde.
 3. Klikk på Legg til som Overvåkningspunkt på menyen.
 4. Skriv Overvåkningspunkt beskrivelse og trykk på knappen Legg til.
 5. Du får en melding som inneholder Overvåkningspunktnr. og beskrivelsen av linjen som nylig ble lagt til.
 6. Åpne tabellen Overvåkningspunkt-definisjon. Se den nye linjen som ble lagt til i det foregående trinnet. Felt kan redigeres om det er nødvendig.
 7. Åpne tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang.
 8. På en ny linje skriver du inn Overvåkningspunktnr., og deretter skriver du enten inn Bedriftsnr eller Bedriftsgruppenr som vil bli brukt som kilde for overvåkingspunkt-elementet, og lagrer.
 9. Åpne tabellen Overvåkningspunkt-brukeradgang.
 10. På en ny linje fyller du ut Overvåkningspunktnr. og Brukernavn som vil se elementet i Overvåkningspunkt. Du kan legge til så mange brukere du vil.
 11. Åpne tabellen Overvåkningspunkt. Elementer som nylig er lagt til, vises hvis du har angitt deg selv som bruker i det foregående trinnet og antall rader i kildesideelementet for den definerte bedriften, er mer enn null.
Bruke Visma Document Center som ekstern kilde med Overvåkningspunkt
Visma Document Center kan brukes som en ekstern kilde i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.
Fremgangsmåte
 1. Åpne tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.
 2. På en ny linje velger du 1 - Document Center - nye dokumenter i kolonnen Ekstern kilde. Feltet Beskrivelse fylles automatisk, men kan redigeres ved behov.
  Merk: Flere Visma Document Center-elementer vil bli lagt til i kommende versjoner av Visma Business.
 3. Åpne tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang.
 4. På en ny linje skriver du inn Overvåkningspunktnr., og deretter skriver du enten inn Bedriftsnr eller Bedriftsgruppenr som vil bli brukt som kilde for overvåkingspunkt-elementet, og lagrer.
 5. Åpne tabellen Overvåkningspunkt-brukeradgang.
 6. På en ny linje fyller du ut Overvåkningspunktnr. og Brukernavn som vil se elementet i Overvåkningspunkt. Du kan legge til så mange brukere du vil.
 7. Åpne tabellen Overvåkningspunkt. Elementer som nylig er lagt til, vises hvis du har angitt deg selv som bruker i det foregående trinnet og antall rader i kildesideelementet for den definerte bedriften, er mer enn null.

Visma.net AutoInvoice

Enklere å opprette Visma.net AutoInvoice-konto for flere bedrifter
Nå er det mulig å opprette en Visma.net AutoInvoice-konto for mer enn en bedrift om gangen. Det er lagt til en ny behandling i tabellen Bedrift kalt Aktiver AutoInvoice. Behandlingsvalget starter en veiviser som først evaluerer om alle de valgte bedriftene kan aktiveres for Visma.net AutoInvoice (se etter obligatorisk informasjon), deretter får man mulighet til å opprette en brukerkonto. I det siste trinnet angis standard konfigurasjon for alle aktiverte bedrifter.
Tillegg til Visma.net AutoInvoice-oppsettet som støtter ordreutveksling
Det er lagt til nye sider i Visma.net AutoInvoice-oppsettet for å gi bedre støtte til funksjonaliteten for ordreutveksling. Dette inkluderer en side for leverandørinnstillinger, nye dokumentarkivsider for ordrer, ordrebekreftelse og produktkatalog samt en ny inngående dokumenter-side for ordrebekreftelse.

Testbedrift

Utvidelse av dialogboksen Opprett ny bedrift for å støtte testbedrift i Visma Business
Et nytt alternativ kalt Testbedrift er lagt til i dialogboksen Opprett ny bedrift. Med det kan du opprette en bedrift uten å fylle ut alle de obligatoriske feltene. Dette er bare aktuelt når integrasjon med Visma User Directory er aktivert.

Master Data Management

Støtte for avgiftskoder i Master Data Management
Den nye datatypen 6 - Avgiftskode er lagt til i Master Data Management-integrasjonen. Avgiftskoder sendes fra tabellen Visma Business til Master Data Management.
Utvidet Hovedbokskonto med standard Avg.kode i Master Data Management
Den eksisterende datatypen Hovedbokskonto har blitt utvidet med mer informasjon (Avg.kode).
Oppdater Master Data Management-oppsett for avgiftskodens datatype
Eksisterende Master Data Management-oppsett blir nå oppdatert for å vise status for avgiftskodens datatype.

SMTP

Test SMTP-oppkobling
En ny behandling er lagt til i tabellene E-postinnstillinger og E-postinnstillinger bedrift for å teste de konfigurerte SMTP-innstillingene.

Eksporter til Visma User Directory

Behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory (eksport av Visma Business-roller)
Det er nå nye alternativer på behandlingssiden Eksporter til Visma User Directory:
 • Oppdater eksisterende rolletilordning i Visma User Directory med gjeldende rolletilordning fra Visma Business: dette alternativet vil utløse en fjerning av alle rolletilordninger i Visma User Directory for programtypen Visma Business; etter den vil alle eksisterende rolletilordninger fra Visma Business bli eksportert til Visma User Directory for å sikre at brukere får nøyaktig samme tilgangsrettigheter etter eksporten som de hadde før Visma User Directory-integrasjonen ble aktivert.
 • Oppdater bedriftsgruppemedlemmer i Visma User Directory med gjeldende bedriftsgruppemedlemsoppsett fra Visma Business. Dette alternativet er bare tilgjengelig når det foregående alternativet er valgt: Det må alltid brukes sammen med det foregående alternativet. Det vil sikre at eksisterende bedriftsgrupper i Visma User Directory (som har en tilsvarende bedriftsgruppe i Visma Business), vil bli oppdatert med de samme medlemmene som Visma Business har når eksporten startes.

Nasjonale filer

Nasjonale filer for Finland oppdatert
De nasjonale filene for Finland har blitt oppdatert til å rapportere MVA utenfor EU fra og med 1/1/2018. To nye avgiftsklasser er lagt til i den finske MVA-oppgaven og -oppsettet. Det er også gjort tilsvarende tillegg for Mva.nr. og Avg.kode.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.