Nye funksjoner 12.10.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Konsernremittering
Et alternativ for Konsernremittering er lagt til under Lev.pref. i tabellen Aktør.
Vis betalingsinformasjon
Behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon for betalinger som importeres fra Visma.net AutoPay, er nå også tilgjengelig fra følgende tabeller:
 • Åpen kundepost
 • Kundetransaksjon
 • Oppdatert bilag

Strukturert kreditorreferanse

Støtte for kreditorreferanse (ISO 11649)
Visma Business Støtter nå bruk av strukturert kreditorreferanse (RF-referanse) i salgs- og kjøpsprosesser.
Eksempel på RF-kreditorreferanse: RF79 8101 642
 • Struktur: RF = identifikator
 • 79 = kontrollsifre.
 • 8101 642 = KID/referansenummer
Feltene KID-kode valideres med RF-kreditorreferanseregler hvis KID starter med RF. Ellers bruker vanlig KID-validering. KID-validering kan deaktiveres helt ved å velge Unntas KID-kode kontroll i feltet Landbehandl. i tabellen Land.
Hvis du vil bruke RF-kreditorreferanser i salgsfakturaer, aktiverer du innstillingen Opprett RF-kreditorreferanse i Landbehandl. for landene der du vil bruke det. Når det er aktivert, vil Visma Business legge til bokstavene RF og to kontrollsifre foran KID-koden som vanligvis opprettes.
RF-kreditorreferanser kan brukes med utgående betalinger i Visma.net AutoPay. Inngående betalinger matches mot verdiene i KID-feltet.

Merverdiavgift

Mva-beløp i valuta (inngående fakturaer)
Det er lagt til to nye kolonner i versjon 12.10.0: Beløp ekskl. mva i valuta og Mva-beløp i valuta i tabellene Bilag og Oppdatert bilag slik at brukeren kan trekke ut data for rapporteringsformål av posteringer i ikke-standard valuta.

Det er nå mulig å opprette bunter og bilag med beløp i ikke-standard valutaer for å postere Mva-beløp i valuta for inngående fakturaer fra ordrer, og for å postere Mva-beløp i valuta for fakturaer som kommer fra Visma Document Center.

Etter oppdatering av Bunt og Bilag vil følgende transaksjonstabeller oppdateres med verdiene i feltet Mva-beløp i valuta:

 • Oppdatert bilag
 • Hovedbokstransaksjon
 • Kundetransaksjon
 • Åpen kundepost
 • Leverandørtransaksjon
 • Åpen leverandørpost
 • Driftsmiddeltransaksjon
 • Regnskapstransaksjon
Merk: Denne versjonen har to begrensninger:
 • Begrenset støtte for utgående fakturaer fra ordre.

  MVA posteres alltid basert på standard valuta, og MVA i utenlandsk valuta omberegnes på Bilagslinjene.

  For versjon 12.10.0 anbefaler vi at man enten posterer bilag manuelt, eller kontrollerer beløpene i valutafeltene i Bunt og Bilag, før du oppdaterer Bunt.

 • Begrensninger i dialogboksen Motta faktura i innkjøpsordrer.

  Mva-beløp i valuta er ikke synlig og kan ikke redigeres. Mva-beløp i valuta vises ikke i dialogboksen Mottatt faktura. MVA posteres alltid basert på standard valuta, og MVA i utenlandsk valuta omberegnes på Bilagslinjene.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.