Forbedringer 12.10.0 - Logistikk

Visma XML

Serienummer mangler i XML
Ved bruk av et skjema som inkluderer både XML- og makroelementer for å generere Visma XML-filer, ble ikke Serienr inkludert i XML-filen eller den innebygde PDF-filen. Dette er nå løst.
Unntaksårsak på lokalt språk
Tekstene med årsak til fritak fra merverdiavgift i Visma XML-fakturaene, er nå oversatt til det lokale språket i programmet. Tidligere ble disse bare vist på engelsk.
MVA-sats type-koder
Når MVA-sats type er angitt i tabellen Avgiftskode, vil innholdet i Visma XML-fakturaen inkludere et kategorinavn for hver sats. Fordi disse må samsvare med internasjonale koder, har vi endret utdataene slik at følgende bokstavkoder brukes:
  • 1 - Høy vises som S
  • 2 - Middels vises som H
  • 3 - Lav vises som AA
  • 4 - Fritt vises som Z
  • 5 - Utenfor vises som E

Visma.net AutoInvoice

Rabatt på innkjøpsordre
Ved en feil ble det lagt til rabatter i XML-filen når innkjøpsordrene ble sendt. Derfor var ingen detaljer om rabattbeløp tilgjengelige ved mottak. XML-utdataene har nå blitt korrigert slik at rabattdetaljer kan behandles.
Avrunding av pris i XML-filen
Når prisbeløpene i XML-dokumentene beregnes basert på linjebeløpene i Visma Business, kan prisene i XML-filen få flere desimaler, noe som kan bli problematisk for mottakeren av dokumentet. Alle prisbeløp blir nå avrundet til to desimaler.
Dokumentsendemetoden EDI ble ikke deaktivert når AutoInvoice er angitt for dokumenttypen
Det var mulig å angi både EDI og AutoInvoice som dokumentsendemetode for ordrebekreftelser og innkjøpsordrer. EDI-alternativet er nå deaktivert hvis det er merket av for AutoInvoice, og omvendt.
E-postadresse mangler i faktura-XML
På grunn av en feil endring i tilordningene, ville e-post enten hentes fra Kontaktperson, eller bli helt utelatt i faktura-XML-filen. Dette er nå rettet opp slik at e-posten alltid hentes fra Faktureres kundenr. Parameteren Bruk utskrift hvis "AutoInvoice e-postadresse" er tom fungerer på samme måte som i tidligere versjoner.
Fakturagebyr bare på første faktura
Nå fungerer Ordrebehandling 1-Innstillingen Fakturagebyr bare på første faktura med Visma.net AutoInvoice.
Kreditnotaer besto ikke validering på grunn av feil mengde
På grunn av en feil verdi på linjene i Visma UBL-kreditnotaer, kunne linjeantallet bli konvertert til 0 samtidig som linjebeløpet ble beholdt. Nå beholdes riktig antall hele veien.
Ubekreftede linjer med 0-antall inkludert i ordrebekreftelser
Ordrebekreftelser som blir sendt til Visma.net AutoInvoice, inkluderte linjer som har blitt satt til antallet 0. Dette kunne føre til at mottakeren ved en feil oppdaterte linjen som bekreftet. Dette har blitt rettet opp ved å la være å inkludere linjer med Produktnr og 0 som antall, i XML-dataene.
Fakturaer til land utenfor Europa
Fakturaer ble ikke sendt til Visma.net AutoInvoice dersom mottakerlandet var utenfor Europa, heller ikke om de skulle sendes som e-post. Fakturaer med AutoInvoice som Sendemåte for dokumenter kan nå sendes til alle land.

Inngående dokument

Valuta fra inngående dokument
Ved kreering av salgsordre fra tabellen Inngående dokument, ble feltet Valutanr på ordren hentet fra kunden i tabellen Aktør, i stedet for fra det inngående dokumentet. Valutaen fra det inngående dokumentet benyttes nå ved kreering av salgsordre.

Reservasjoner

Negativ Ferdigmeld for allokert antall
Når Ferdigmeld utførtes med et negativt antall på en allokert ordrelinje, kom det ingen feilmelding eller blokkering når antall ble allokert mot en Ordre med Trans.type = 7 - Produksjon. Dette er nå rettet opp, og programmet vil vise en feilmelding og blokkere behandlingsvalget på samme måte som når antall blir allokert mot en Ordre med Trans.type = 6 - Innkjøp.

EDI

Identifisere kunde etter GLN/GS1 nr. når ordrer importeres
Identifisering av kunder i EDI-filer etter GLN/GS1 nr., vil nå fungere som tilsiktet.

Vekt og dimensjoner

Beregning av Nettovekt
Nettovekt vil ikke rekalkuleres for følgende tabeller hvis enten Volum eller Densitet er null:
  • Produkt
  • Strekkode
  • Enhet
  • Ordrelinje
Nettovekt er et produkt av Volum og Densitet, men Nettovekt kan også angis uavhengig av disse. Nå vil ikke Nettovekt bli multiplisert med null hvis Volum eller Densitet fjernes eller mangler.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.