Forbedringer 12.10.0 - Generelt

Oppsett

Feil ankring i oppsett
Noen norske oppsett hadde feil ankring, og disse er nå rettet opp.
Nettside forsvant når man lagret oppsett
Hvis en side i et oppsett inneholdt en nettside, og denne ble stående uåpnet før man lagret oppsettet, ville Web-adresse/filnavn bli fjernet fra tabellen Vinduselement når den ble lagret. Dette er nå løst.

Import og eksport

SAF-T-eksport
Filen som ble opprettet av behandlingsvalget Eksporter SAF-T i tabellen Bedrift, inkluderte ikke desimalene for Mva sats. Dette er nå løst.
Filimport gjennom EDI-klokke med manglende verdi
Det oppstod en feil når tekstfilene ble importert gjennom EDI-klokken som inneholdt en @FIND-kommando som refererte til en verdi som ikke fantes. Feilen vil ikke lenger bli vist. Importprosessen vil i stedet avsluttes uten at den bestemte oppgaven utføres.
Start av Visma Import
Start av Visma Import innenfra Visma Business var ikke mulig, siden nødvendige parametere som bedriftsnummer, brukernavn og instans ikke kunne hentes. Logikk for dette har blitt lagt til og Visma Import kan nå startes fra gruppen Bedrift under menyen Hjem.

XML-visningsprogram

Forsøk på å vise XML-innhold fra tomt felt
Ved forsøk på å kjøre XML-visningsprogrammet fra en tabellrad uten XML-innhold, ville prosessen føre til en feil. Nå vil XML-visningsprogrammet i stedet åpnes uten at noe innhold vises. Denne opprettingen er utført for tabellene Inngående dokument og Regnskapsdokument.

Enkel Visma.net-pålogging med Visma User Directory

Mer støtte for enkel Visma.net-pålogging i Visma Business for Visma.net-sider
Visma Business Har støtte for enkel Visma.net-pålogging på innebygde nettsider. Det er nå to funksjoner hvor enkel pålogging også støttes for en Visma.net-bruker. Når man dobbeltklikker et nettadressefelt i Visma Business, vises en ny nettside. Hvis Visma.net er aktivert i Visma User Directory, vil også denne nettsiden bli logget rett inn i Visma.net uten noen ekstra pålogging. Støtte for enkel Visma.net-pålogging er også lagt til for visualiserte nettsider basert på funksjonen Visualiser i designmodus på alle URL-felter i Visma Business.

Oppslag

Oppslag med filtrering
Noen tabelloppslag som bruker filtrering, fungerte ikke som de skulle. Dette problemet gjaldt for Partinr-oppslag i tabellen Ordrelinje, og også for Kontaktperson-oppslag i Ordre. Disse oppslagene fungerer nå som de skal.

Eksporter til Visma User Directory

Første gangs pålogging til Visma Business etter Eksporter til Visma User Directory tok lang tid
Pålogging til Visma Business første gang etter at Eksporter til Visma User Directory ble fullført, tok mer tid enn normalt. Dette var spesielt merkbart i miljøer med svært mange bedrifter. Dette er nå løst.
Manglende oppdatering av felter i Bedriftsopplysninger
Dersom tabellen Bedrift ble oppfrisket etter en endring av bedriftsinformasjon i VUD, ble ikke tabellen Bedriftsopplysninger oppfrisket. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.