Forbedringer 12.10.0 - Bokføring

Bilag

Kontroll pr. bilag fungerer ikke på partier med opprinnelsen 14 - Tidligere bunt
Valideringen Kontroll pr. bilag trådte ikke i kraft når behandlingsvalget Oppdater bunt ble utført på partier med opprinnelsen 14 - Tidligere bunt. Dette er nå løst.

Visma.net AutoReport

Forbedrede Visma.net AutoReport-feilmeldinger
Når MVA-oppgaver ble sendt via Visma.net AutoReport, hendte det at Visma Cloud Gateway (tidl. Visma On Premises Gateway) ikke kunne nås fra en annen datamaskin, eller at den ikke kunne nå Visma.net. Dette problemet hindrer videresending av MVA-rapportene. For disse situasjonene har feilmeldingene blitt forbedret for å gi mer hjelp med feilsøkingen.
Når klientmaskinen ikke kan nå Visma Cloud Gateway på serveren, sier den nye meldingen at det må kontrolleres om Visma Cloud Gateway er installert og kjører, at portene ikke er blokkert av en brannmur og om det er lagt inn riktig Visma Cloud Gateway adresse. Hvis Visma Cloud Gateway ikke kan nå Visma.net AutoReport, sier den nye feilmeldingen at du må kontrollere Visma Cloud Gateway-portene 18181 og 38181 som brannmuren sannsynligvis blokkerer.

Ordrematch

Feil regnskapspostering gjennom ordrematchflyt for Kreditnota med Avrundingsbeløp
Mengde på innkjøpsordrelinjen får nå negativt fortegn for AvrundingsbeløpKreditnota for å få de riktige posteringene i regnskap

Reports

Rapporter med flere ansvarsenhetsklasser
Ved utskrift av kontoutskrift, saldoliste, resultat- eller balanserapport for flere ansvarsenhetsklasser samtidig, var ikke Visma Business i stand til å kjøre rapporten. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.