Endrede funksjoner 12.10.0 - Teknisk

Master Data Management

Gjør Master Data Management-triggere og lagrede prosedyrer til en del av modellinformasjonen
Triggerne for Master Data Management-integrasjon blir nå distribuert sammen med databaseoppgradering i stedet for når Visma Business Services Host for SyncEngine-tjenesten startes.
Visma.Business.Host.SyncEngineService-instansiering
Det var ikke mulig å bruke flere Visma Business Services Host for SyncEngine-instansieringer på den samme VCG-instansen siden hver Visma Business Services Host for SyncEngine-instans trengte en VCG-instans med det samme navnet. Nå er det mulig å angi VCG-instansnavnet i Visma Business Services Host for SyncEngine-konfigurasjonsfilen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.