Endrede funksjoner 12.10.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Gruppering av innstillinger i Konfigurere AutoInvoice-konto
Innstillingene har blitt gruppert etter dokumenttype for å gjøre dialogboksen Konfigurere AutoInvoice-konto mer brukervennlig etter hvert som det blir mer innhold.
Oppr.land tilordnet for produktkatalog
Det nye feltet Oppr.land i tabellen Produkt er nå tilordnet til produktkatalog.
Nye EDI-status-innstillinger
Nye statuser har blitt lagt til feltet EDI-status i både Ordre og Ordrelinje for å vise endringer som skjer når man behandler inngående ordresvar mottatt via Visma.net AutoInvoice.
Kundesøk i dialogboksen Produktkatalog
Produktkatalog har blitt forbedret for å gjøre søk og valg av kunder enklere.
Lagt til Web-side i Produktkatalog
Produktets Web-side er blitt lagt til i Produktkatalog. Innholdet kan finnes i feltet ExternalReference i XML-filen.
Behandlingsvalget Vis dokument(er) for å vise XML-vedlegg
Behandlingsvalgene som kalles Vis dokument(er) i Inngående dokument og tabellen Inngående dokumentvedlegg, har blitt utvidet slik at de viser både PDF- og XML-vedlegg.

Inngående dokument

Vis inngående dokumentvedlegg
Alle vedleggstyper kan nå vises både ved å dobbeltklikke i kolonnen Fil data og ved å kjøre behandlingsvalget Vis dokument(er).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.