Endrede funksjoner 12.10.0 - Generelt

Brukergrensesnitt og oppdatering til Nordic Cool

Alternerende radfarge i tabeller
Alternerende radfarge i tabeller har blitt fjernet som standard. De kan nå aktiveres per bruker ved å velge Alternerende bakgrunnsfarge på annenhver rad under Brukerpref. i tabellen Bruker.
Bakgrunnsfarge for aktiv rad
Bakgrunnsfarge brukes nå på hele den aktive raden. Farger angis i kolonnen Alternerende radfarge i tabellen Bruker.
Merk: Bakgrunnsfargen vises ikke når Alternerende bakgrunnsfarge på annenhver rad velges under Brukerpref.
Forbedret lesbarhet ved valg av rader/kolonner
Forbedret lesbarhet i tabeller når man velger rader/kolonner:
  • Det er lagt til en blå kantlinje rundt det merkede området.
  • Mer synlige kantlinjer i kolonneoverskrifter og for rutenettlinjer når Vis skillelinjer i tabellsideelementer er valgt.

Eksporter til Visma User Directory

Fjernet Eksporter til Visma User Directory fra Visma-innstillinger og oppsett av integrasjonsveiviseren
Alternativet for å velge Eksporter til Visma User Directory fra Visma-innstillinger og oppsett av integrasjonsveiviser, har blitt fjernet. Eksporter til Visma User Directory gjøres nå alltid fra tabellen Systemopplysninger i Visma Business


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.