Endrede funksjoner 12.10.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Lang betalingsinformasjon
Størrelsen på feltet Tekstlinje i tabellen Betalingslinje har økt fra 80 til 200 tegn. Betalingsinformasjonen som legges inn for inngående fakturaer i feltet Ekstratekst i tabellen Bilag, vil deretter eksporteres til betalingsmottaker uten noen forkortelse.
Vis betalingsinformasjon
Nå er det mulig å redigere bilagslinjer samtidig som vinduet Vis betalingsinformasjon er åpent.
Prioritet-kontroll i Lag betalingsforslag
Det opprettes ikke lenger betalingsforslag for fakturaer i valget med verdien “9 - Ikke betal” i kolonnen Prioritet. Det vises en advarselsmelding som spesifiserer fakturaene. Den endrede funksjonaliteten gjelder bare for bankpartnere med EBF system = 95 - Visma.net AutoPay.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.