Nye funksjoner 12.01.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Send B2C-avtaleforslag til AutoInvoice
Et nytt behandlingsvalg er lagt til i tabellen Aktør for å sende forslag til B2C-avtaler til kunder før det sendes faktura. Forutsetningene for å bruke dette behandlingsvalget er de samme som for B2C-fakturering.
Nytt alternativ i AutoInvoice behandling
Alternativet Opprett nye kunder automatisk fra inngående dokumenter er lagt til i AutoInvoice behandling for den nye funksjonen for ordremottak. Når det er valgt, vil Visma Business automatisk kjøre behandlingsvalget Opprett kunde fra XML-fil for ordre med standardalternativer hvis det ikke finner en kunde (eller fakturakunde) under kjøringen av behandlingsvalget Behandle dokument i tabellen Inngående dokument.
Nytt behandlingsvalg i tabellen Ordre for sending av Ordrebekreftelser
Enkel respons til AutoInvoice ordre har blitt implementert for å gjøre det mulig å sende et enkelt svar til kunden via AutoInvoice i stedet for å sende en fullstendig ordrebekreftelse. Det nye behandlingsvalget krever at ordren er mottatt via Visma.net AutoInvoice.
Sending av produktkatalog til AutoInvoice
Et nytt behandlingsvalg, Produktkatalog, er lagt til i tabellen Produkt. Det sender produkt- (inkludert bildefiler) og leverandørinformasjon i XML-format til kunden via Visma.net AutoInvoice. Kunden (mottakeren) må kunne motta produktkataloger elektronisk.
Innkommende ordrer fra Visma.net AutoInvoice og tilordningsverktøy
Det er implementert en regel i Visma Business slik at hvis en salgsordre er opprettet fra tabellen Inngående dokument, dvs. mottatt fra kunden via Visma.net AutoInvoice, vil all konfigurert fakturatilordning som utføres i Visma.net AutoInvoice-tilordningsverktøyet for følgende elementer bli erstattet av standardtilordning ved fakturering:
  • Note
  • AccountingCustomerParty (hele delen)
  • DeliveryLocation (hele delen)
  • InvoiceLine->Note
Dette vil sikre at kundens informasjon på den innkommende ordren beholdes i dokumentet gjennom hele flyten.
Flere tilordningsalternativer for Visma.net AutoInvoice-tilordningsverktøyet
Nye alternativer er lagt til i Visma.net AutoInvoice-tilordningsverktøyet for leveringsdato, leveringsadresse og alternative tilordninger for Vår ref..
Alternativ for dokumentasjon i Visma.net AutoInvoice-tilordningsverktøyet
Informasjon om feltene som er tilgjengelige for tilordning i Visma.net AutoInvoice-tilordningsverktøyet er nå inkludert i VismaUBL Invoice 1.0-tilordningen for AutoInvoice.xlsx-dokumenter som ligger i mappen for Visma.net AutoInvoice-tilordningsverktøyet.
Spesialavgift med merverdiavgift på nettofaktura
Støtte for bruk av Sp.avg. mva pl., altså merverdiavgift på spesialavgift, er implementert.
Mapping-dokumentasjon for nye dokumenttyper
Mapping-dokumentasjonsfiler for de nye dokumenttypene er blitt lagt til i Visma.net AutoInvoice mapping tool-katalogen. Et dokument inneholdende alle gyldige UN/ECE rec20 enhetskoder for sending til Visma.net AutoInvoice er også lagt til.

Ordrehåndtering

Nytt alternativ for ordrebehandling for håndtering av kostnad av lagerreduksjon på kreditnota
En ny innstilling er lagt til i Ordrebehandling 3: Oppdater transaksjoner for lagerreduksjon for kreditnota. Når dette er aktivert, håndteres kreditnotaer på samme måte som innkjøpsordrer når det gjelder kostnadshåndtering. Denne funksjonen ble innført i versjon 11.10.0, men er nå tilgjengelig som en innstilling slik at fakturering av kreditnotaer håndteres som i tidligere versjoner når dette alternativet ikke er aktivert.
Merk: Kostnadsoppdateringen kan redusere ytelsen ved fakturering av kreditnotaer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.