Nye funksjoner 12.01.0 - Generelt

Bedrift

Aktiver bedrift for Visma Document Center i dialogboksen Opprett ny bedrift
Det er nå mulig å gjøre en bedrift tilgjengelig for Visma Document Center under oppretting av bedriften ved å velge alternativet Gjør bedriften tilgjengelig for Visma Document Center i dialogboksen Opprett ny bedrift. Visma User Directory må aktiveres.

Oppdatering av brukergrensesnitt til Nordic Cool

Konvertering av eksisterende layouter til nye standarder
Nye kommandoer er lagt til i modusen Design for å gjøre det enklere å konvertere eksisterende layouter til nye standarder. Etter å ha brukt nye standarder, bør du se gjennom layouten og justere størrelser og plasseringer.
Anvend standard utseende
Den nye kommandoen Anvend standard utseende i gruppen Sideelement vil tilbakestille sideelementene i gjeldende layout til standardutseende. Dette kan brukes på tre måter:
  • Hvis du vil konvertere bare det valgte sideelementet: Klikk på Anvend standard utseende
  • Hvis du vil konvertere alle sideelementer av samme type (f.eks. alle tabeller eller knapper): Trykk på Skift-tasten og klikk på Anvend standard utseende samtidig.
  • Hvis du vil konvertere alle sideelementer: Trykk på Skift- og Ctrl-tastene og klikk på Anvend standard utseende samtidig.
Anvend standard bakgrunnsfarge
Den nye kommandoen Anvend standard bakgrunnsfarge er lagt til i modusen Design. Den vil endre bakgrunnsfargen i layouten til standard.
Kopier og lim inn utseende
Nye kommandoer for kopiering og innliming av utseende kan brukes til å kopiere stilen fra ett sideelement til et annet hvis du for eksempel har brukt egendefinerte farger eller skrifttyper. Denne funksjonaliteten kan også være nyttig ved redigering av eksisterende layouter som du ikke vil konvertere til nye standarder ennå. Nye sideelementer vil ha nye standarder, men den tidligere stilen kan legges til ved hjelp av kopiering og innliming.
Bruke primærstil på Knapp
Den nye kommandoen Primær handling er lagt til på menyen Design for sideelementtypen Knapp. Når Primær handling velges, vil primærstilen bli brukt på den valgte knappen. Hvis alternativet ikke er valgt, brukes standardstilen.
Merk: Primærknappen skal fremheve hoved- eller slutthandlingen en bruker skal utføre i en layout, for eksempel Skriv ut faktura i en layout for fakturering. Det bør bare finnes én synlig primærknapp i en layout om gangen.
Avstand før første sidemerke
Den nye kommandoen Avstand før første sidemerke er lagt til på menyen Design for sideelementtypen Bok. Når Avstand før første sidemerke er valgt, vil det bli lagt til samme mellomrom foran det første sidemerket som det som er angitt med funksjonen Avstand mellom sidemerkene. Dette er standardalternativet for nye bøker.
Ny Arbeidsflyt-sidemerker-stil for bøker
Det er lagt til en ny, valgfri stil for sideelementtypen Bok. Når alternativet Arbeidsflyt-sidemerker blir aktivert for Bok i modusen Design, vil Sidemerker bli utformet som arbeidsflytknapper, og bakgrunnen i Bok skjules som standard. Arbeidsflyt-sidemerker har til hensikt å visualisere flyter, for eksempel fra tilbud til ordre frem til levering og fakturering.
Ny Gruppe-boks-stil for Bok
Det nye alternativet Gruppe-boks er lagt til i modusen Design for sideelementtypen Bok. Når dette aktiveres, vil Bok bli visualisert som en ramme, og det aktive sidemerket vil bli konvertert til en overskrift. Alle andre sider vil bli slettet, inkludert innholdet.
Kommandoen Primær modul vil endre overskriftsbakgrunn til grønn. Legg merke til at det anbefales å bare ha én Primær modul synlig om gangen.
Støtte for PNG-bilder
Visma Business støtter nå filformatet PNG (Portable Network Graphics). Bilder i PNG-format kan for eksempel brukes i layouter og visualiseres fra felttypen Bildefilnavn.
Oppoverkobling
Den nye parameteren Oppover er lagt til i dialogboksen for kommandoen Koble (Ctrl+K). Ved hjelp av dette alternativet kan du vise den overordnede raden i stedet for de underordnede radene.
Et oppoverkoblet sideelement vil vise maksimum 1 rad, og vil aldri vise en tom (ny) rad. På samme måte som delte sideelementer blir oppoverkoblede sideelementer ikke tatt med i utskrifter av sideelementer.
I modusen Design vil Skift + kommandoen Vis rekkefølge vise retningen på koblingen (oppover eller nedover) for koblede sideelementer.
Størrelsen på VUD Export wizard kan nå endres
Det er nå mulig å endre størrelsen på VUD Export wizard som er påbegynt med behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory fra tabellen Systemopplysninger. Ingen endringer blir gjort i Innstillings- og integrasjonsveiviser som er påbegynt på slutten av produktserieoppsettet.

Dokumentvisning

Ny XML-viser for visning av XML-data
En ny XML-viser er lagt til i følgende felt:
  • Feltet XML-data i tabellen Dokument
  • Feltet Faktura-XML i tabellen Regnskapsdokument

XML-filer kan åpnes for visning ved å dobbeltklikke på feltet. Når XML-filen i feltet er i Peppol Bis UBL-format, vil den bli visualisert på siden Formatert.

Visma.net

Layouter for Master Data Management-integrasjon
To layouter for Visma.netMaster Data Management er lagt til i de nasjonale filene. De nye layoutene er tilgjengelige på siden Visma.net.
Tillegg til layouten Visma.net AutoInvoice for innkommende dokumenter
Layouten Visma.net AutoInvoice har blitt oppdatert så den inneholder et sidemerke med innhold fra tabeller fra Inngående dokument.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.