Nye funksjoner 12.01.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Remittering av kunder
Betaling til kunder støttes nå av Visma.net AutoPay.
Alternativ for åpning av godkjenningsside
I tabellen Bedrift er det lagt til et nytt alternativ i feltet Bedriftsbehandling for Vis godkjenningsbildet i Visma.net AutoPay etter opplasting av betalinger. Hvis dette velges, vil Visma Business vise godkjenningssiden i Visma.net AutoPay etter kjøring av behandlingsvalget Legg ut data for utgående betalinger.
Automatisk oppretting av perioder ved mottak av betalinger fra Visma.net AutoPay
Ved mottak av innkommende betalinger eller utlignede utbetalinger hvor perioder mangler i tabellene Regnskapsperiode, Avgiftstermin eller Statistikkperiode (f.eks. ved overføring til et nytt regnskapsår), vil periodene nå bli opprettet automatisk. Nye perioder vil bli opprettet for hele året, ikke bare for den perioden som er nødvendig der og da. Husk å alltid validere at periodene stemmer med bedriftens struktur.

Regnskapsperiode

Ny status Lukket i tabellen Regnskapsperiode
Et nytt alternativ, Lukket, er lagt til i feltet Regnskapsperiode behandling i tabellen Regnskapsperiode. Dette alternativet oppdateres hver gang behandlingsvalget Flytt sperredato til i tabellen Bedriftsopplysninger kjøres, og kan ikke endres manuelt i dialogboksen. Alternativet vil bli brukt av fremtidige integrasjoner.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.