Forbedringer 12.01.0 - Teknisk

Eksporter til VUD

Integrasjon av Visma User Directory: "Applikasjoner som er i bruk" oppdateres ikke
Ved kjøring av behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory fra tabellen Systemopplysninger med alternativet Oppdater oppsett, ble Applikasjoner som er i bruk ikke oppdatert i Visma User Directory. Dette er nå løst.
Angivelse av lisensnøkkel i Visma User Directory
Lisensnøkkel og versjonsnummer for Visma Business blir nå riktig angitt i Visma User Directory gjennom Oppsett- og integrasjonsveiviseren. Tidligere ble de ikke angitt hvis passordgodkjenning ble brukt til databaseforbindelsen.
Forbedret minnehåndtering med store antall bedrifter
Minnehåndteringen i situasjoner med store antall bedrifter har blitt bedre. Nå blir ubrukte bedrifter oftere fjernet fra hurtigbufferen.
Pålogging som systembruker etter mislykket eksport til Visma User Directory
Ved pålogging til Visma Business, direkte etter eksporten til Visma User Directory, ble det feilmeldingen feil under henting av roller fra pålogget bruker vist når startsiden inneholdt en hjemmeside. Dette er nå løst.

Master Data Management

Mislykket Master Restore ved utelatelse av bedrifter fra Master Data Management
Ved utelatelse av bedrifter fra Master Data Management førte kontaktene som pekte mot en ikke-eksisterende bedrift i Master Data Management-integrasjonen til at Master Restore mislyktes. Dette er nå løst.
Utløsere overvåker bedrifter med deaktivert Master Data Management-integrasjon

Master Data Management-utløsere overvåket bedrifter også etter at Master Data Management-integrasjonen var deaktivert. Dette er nå løst.

Gjenoppretting og synkronisering for samme datatype

Ved initialisering av en Master Restore for en gitt datatype blir nå alle ventende synkroniseringer i tabellen SyncEngine Meta Information for den samme datatypen nå fjernet. Dette blir gjort for å unngå unødvendige synkroniseringer når en Master Restore sender alle hoveddata til Master Data Management likevel.

Visma Document Center

Endring av bruker som kjører tjenester i installasjon av Visma Document Center
Når tjenesten Visma Document Center opprettes via installasjonsprogrammet, er stilt inn til å kjøre som lokalt system, og forbindelsen bruker integrert sikkerhet, oppretter installasjonsprogrammet nå databasen Visma Document Center og gir lokal systemtilgang til denne databasen.

Visma Import

Feil i importmålfelt i VismaImport
Importmålfeltene i Visma Import inneholdt en feil i det engelske feltnavnet for SQL for kjøperen ved import av kunder. Feltnavnet for SQL er endret fra “Byer” til “Buyer”.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.